artikel

Casus hergebruik: Durisol dakplaten

Techniek

Casus hergebruik: Durisol dakplaten

De circulaire bouwketen gaat uit van hergebruik van bestaande materialen. Hoe zit het dan met de garanties en risico’s? Aan de hand van drie casussen onderzocht ABT de herbruikbaarheid van verschillende bouwproducten. De Durisol dakplaten uit een jarenzeventigpand bleken na verschillende proeven van dermate hoge kwaliteit dat ze opnieuw konden worden gebruikt.

Bij de grootschalige renovatie van een gebouw uit de jaren zeventig was het dak voorzien van Durisol-dakplaten. Het gebouw bestond verder uit een zwaar overgedimensioneerde betonconstructie. Durisol-dakplaten zijn opgebouwd uit houtvezelbeton met daarin opgenomen drie met beton omhulde hoofdwapeningsstaven, zogenaamde ‘wapeningsgootjes’. Dit geïntegreerde bouwproduct bestaat ook met in hout uitgevoerde wapeningsgootjes.

Durisol dakplaat doorsnede

Leverancier

In het ontwerpproces is de vraag gesteld in hoeverre de dakplaten herbruikbaar zijn voor de voorgestelde exploitatieperiode. Volgens de leverancier van de dakelementen zijn deze elementen herbruikbaar wanneer:

  • er geen gebreken aanwezig zijn;
  • er geen sparingen op oneigenlijke plekken zijn gemaakt;
  • er geen langdurige lekkage heeft opgetreden.

Drukproeven

Langdurige lekkage bleek een criterium dat op basis van visuele waarneming lastig te kwalificeren was. Bovendien wilde de uitvoerende partij geen enkele verantwoordelijkheid nemen in het kwalificeren. Tijdens de uitvoering is besloten om platen met verschillende mate van lekkagesporen te demonteren en te beproeven in een drukbank. Ook is met behulp van een valgewichtdeflectiemeter, een meetapparaat waarmee je normaal gesproken de grondslag voor een fundering op staal meet, de deflectie gemeten van de dakplaten.

En de garantie…?

De meetresultaten van beide proeven waren boven verwachting goed. Daarom is besloten om de dakplaten te hergebruiken. Slechts een beperkt aantal platen met gebreken is vervangen. Voor de platen die blijven zitten, hoefde de aannemer niet opnieuw garantie af te geven.

 

Dit artikel is een casus uit het hoofdartikel

Circulair bouwen in de praktijk: garanties en risico’s hergebruik.

 

Bekijk ook de andere twee casussen

 

Reageer op dit artikel