artikel

‘Groen’ beton voor koploper in duurzaamheid

Techniek

In opdracht van Sensata Technologies Holland B.V., het voormalige Texas Instruments, ontwikkelde Schröder Vastgoed een nieuw kantoor in Hengelo. Het gebouw voor Sensata Technologies, dat BREEAM-NL Outstanding als ontwerpambitie heeft, telt vijf bouwlagen met circa 9.000 vierkante meter kantoren en laboratoria, en een parkeergarage van 2.500 vierkante meter. Sleutelwoorden in het ontwerp zijn flexibiliteit, duurzaamheid en CO2-reductie.

‘Groen’ beton voor koploper in duurzaamheid
VBI_Sensata-02

De uitdaging

Tijdens een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de betonbranche en geïnitieerd door MVO Nederland, heeft Gerard Schröder de ketenpartners uitgedaagd tot het uiterste te gaan op het gebied van duurzame betontoepassingen.

De aanpak: CO2-reductie met andere cementsamenstelling

In samenwerking met ENCI zijn bindmiddelen ontwikkeld met een hele lage milieubelasting. VBI heeft deze vloeren opgenomen in de Nationale Milieu-database (NMD) als categorie 1-data. Toepassing hiervan levert in dit project bijna 100 ton CO2-reductie op ten opzichte van de traditionele kanaalplaatvloer, die ten opzichte van concurrerende systemen al erg goed scoort. Daar stopte het echter niet.

Duurzaam hergebruik

Het gebouw is ontworpen met circulariteit als uitgangspunt. In de vloerplaten zijn minimaal 30 volumeprocenten secundaire grondstoffen toegepast, wat bij BREEAM Waste2 een
bonuspunt Exemplary Performance oplevert. In dit project is dit een besparing van maar liefst 1200 ton primair materiaal! Op basis van ‘Design for Disassembly’ is het mogelijk de componenten en elementen na gebruik van het casco en na demontage van het gebouw, opnieuw te gebruiken.
VBI garandeert retourname van de kanaalplaatvloeren, om hiermee hoogwaardig hergebruik
mogelijk te maken.

Wereldprimeur op het gebied van cementloos beton

Naast het gebruik van ‘GreenScore’ kanaalplaatvloeren in de verdiepings- en dakvloeren, is voor een gedeelte van de dakvloeren nog een stapje verder gegaan door cementloos beton toe te passen. Deze CO2-arme kanaalplaatvloeren zijn geproduceerd met een alternatief bindmiddel: geopolymeren. Dit is nog niet eerder vertoond met kanaalplaatvloeren. Hiermee zet VBI een stap in nog verdere reductie van de CO2– uitstoot. Dit sluit aan op de wereldwijde maatschappelijke ontwikkelingen in verband met de klimaatveranderingen. Gedurende de gebruiksfase van het gebouw zal het langetermijngedrag van deze kanaalplaten uitgebreid worden gemonitord.

Flexibel gebouw met het oog op morgen

In de nieuwbouw van Sensata is al rekening gehouden met eventuele uitbreiding in de toekomst: de dakvloeren zijn berekend als verdiepingsvloer. Hierdoor kan er gemakkelijk een verdieping
bovenop worden geplaatst, mocht het bedrijf uit haar ‘jasje’ groeien. Door het toepassen van grote overspanningen kan flexibel invulling worden gegeven aan veranderende eisen in indeelbaarheid.
Wanden kunnen worden verplaatst waardoor ruimtes kunnen worden vergroot of verkleind. Zelfs de gevel van het Sensata-gebouw kan in een later stadium in zijn geheel worden vervangen.

BREEAM-NL

Ambitie van Schröder Vastgoed is het BREEAM Outstanding certifcaat te behalen; dit lijkt te gaan lukken. De samenwerking met MVO Nederland Netwerk Beton bewijst zijn effect door een
score op de Materialenfactor in BREEAM die boven de 75 procent zal gaan uitkomen. Dit is een substantieel hogere score dan bij menig ander duurzaam BREEAM-gebouw is gerealiseerd.

 

Meer weten over het project Sensata? Lees de gehele case op
https://www.vbi.nl/sites/default/files/FS10-003-Case_Sensata_Hengelo.pdf

Projectgegevens

Project: Nieuwbouw Sensata Technologies BV
Opdrachtgever: Schröder Vastgoed
Ontwerp: Claessens Erdmann Architects & Designers B.V.
Uitvoering: Schröder Vastgoed
Vloeroppervlak: 9000 m2 kantoren en laboratoria; 2.500 m2 parkeergarages
Opening: januari 2017
Locatie: Hengelo

Reageer op dit artikel