nieuws

Eerste fase visienota oeververbindingen IJ Amsterdam gepubliceerd

Stedenbouw

Eerste fase visienota oeververbindingen IJ Amsterdam gepubliceerd
Het IJ Amsterdam. Beeld Shutterstock

De adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam heeft afgelopen december hun bevindingen gepubliceerd in de ‘Eerste Nota oeververbindingen IJ’. Dit naar aanleiding van een gezamenlijke opdracht van Rijkswaterstaat/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Amsterdam om vanuit het schaalniveau van de metropoolregio naar ontwikkelingen en opgaven voor het Noordzeekanaalgebied en de ontwikkeling van de stad rondom het IJ te kijken.

De Adviescommissie is ingesteld omdat het eerdere voorstel voor een brug over het IJ op veel (veiligheids)bezwaren stuitte en een patsstelling is ontstaan. Alexander D’Hooghe geeft leiding aan de adviescommissie die een en ander weer vlot moet trekken. Naast de voorzitter kent de adviescommissie twee leden:  Larissa van der Lugt en Maarten Schmitt. De commissie wordt ook bijgestaan door experts.

In december 2019 is de tussenrapportage eerste fase  van de Adviescommissie gepubliceerd, een van de conclusies is dat een snelle, vlotte en veilige fietsroute nodig is die parallel aan het IJ in de buurt van de Noordelijke oever ligt en dat de belangrijkste oeververbindingen moeten aansluiten op het belangrijkste netwerk: de binnenring.

Oeververbindingen

Om de binnenring te sluiten zijn er twee verbinding over of onder het IJ nodig. Deze passtukken zijn belangrijke schakels binnen de figuur van het regionale vervoersnetwerk én binnen een voorgestelde ladderstructuur. Dit betekent dat er in ieder geval op twee plekken een zeer hoogwaardige (vaste) verbinding moet worden gerealiseerd: één keer aan de westzijde, en één keer aan de oostzijde van het centrum.

Uit de visie ‘Het succes van een oeververbinding staat of valt bij de kwaliteit van die verbinding. Daarbij spelen niet alleen de locatie en de manier van aansluiten op bestaande infrastructuren een rol: ook de vorm van de verbinding zelf is erg belangrijk. Aspecten als gebruiksgemak, ruimtelijke inpassing, (sociale) veiligheid, allure, capaciteit, beschikbaarheid en esthetiek zijn hierin bepalend. Daarbij mag niet alleen worden gekeken naar de ervaringen van de gebruikers van de verbinding zelf: ook het perspectief van het scheepvaartverkeer, professioneel en recreatief, moet worden meegenomen in afwegingen over de verschijningsvorm van een verbinding.’

Suggesties

Momenteel doorlopen de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat een proces waarin een aantal mogelijke trajecten en verschijningsvormen van een nieuwe verbinding, en de opwaardering van bestaande verbindingen, worden getoetst en vergeleken.
De commissie zal, bekeken vanuit de visie die ze ontwikkelt over het vervoersnetwerk van de regio Amsterdam, in de volgende fase van haar werk ook een advies uitbrengen voor deze verbindingsopgave.

Een van de voorstellen is het permanent inrichten van één of beide tunnelbuizen van de IJ-tunnel voor fietsverkeer. Ook prikkelt al enige jaren het idee van een kabelbaan over het IJ ter hoogte van de Houthavens en de NDSM-werf de verbeelding.

IJbaan_1_UNStudio

IJbaan UNStudio

UNStudio heeft in opdracht van de Stichting IJbaan een ontwerp gemaakt voor de IJbaan, een kabelbaan voor het Amsterdam van de toekomst. De IJbaan is een burgerinitiatief van Amsterdammmers Bas Dekker en Willem Wessels, gesteund door de Gemeente Amsterdam om middels crowdfunding een nieuwe verbinding over het IJ van de grond te tillen. De IJbaan moet voor het 750 jarig jubileum van Amsterdam in 2025 gerealiseerd zijn. De commissie gaat, in de volgende fase van haar werkzaamheden, ook dit verbindingsconcept bestuderen.

Living Bridge Amsterdam door Dominik Philipp Bernatek

Een ander voorstel kan de de ‘Living Bridge Amsterdam’ van Dominik Philipp Bernatek zijn. “Een brug is maar een brug, vindt Dominik Philipp Bernátek: je gebruikt hem alleen maar om van de ene kant van het water naar de andere te komen. Terwijl de aanleg van een constructie tussen Noord en het Java-eiland zoveel meer mogelijkheden biedt. “Wonen bijvoorbeeld. Maar ook recreëren. Door functies te combineren kan Amsterdam iets heel bijzonders doen. Je voegt met mijn ontwerp 112.777 vierkante meter ruimte toe aan de stad. Door slim te werk te gaan, kan je tussen de 600 en 1000 huizen bouwen op de brug. En je houdt ruimte over voor fietspaden en parkvoorzieningen.” Lees meer in zijn projectinzending voor de ARC19 Innovatie Award.

De IJ Klopper door Syb van Breda & Co

Maar ook de ‘IJ-Klopper’ van Syb van Breda zou een oplossing kunnen zijn. In zijn plan draaien fietsers in een stuk of drie cirkels zich naar een diepte van tien meter. Eenmaal daar, terwijl de lucht nog zichtbaar is, gaat het fietspad pas verder onder water. Iets meer dan honderd meter licht omlaag, vervolgens dezelfde afstand licht stijgend en de overkant van het IJ is bereikt. Ook Van Breda stuurde zijn voorstel in voor de ARC19 Innovatie Award. Bekijk zijn voorstel.

Zomer 2020

Het uiteindelijke advies, advies op de concrete oeververbindingen, zal gereed zijn voor de zomer van 2020. In de tweede helft van 2020 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats op het advies, zowel bij de gemeente als het Rijk.

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel