nieuws

Ecologisch Masterplan voor Jinan, China

Stedenbouw

Ecologisch Masterplan voor Jinan, China

KCAP ontwierp in samenwerking met Ramboll Studio Dreiseitl een ecologisch masterplan voor Jinan’s Southern Mountains in noordelijk China. Het doel is herstel en bescherming van de bergachtige geologische structuur en de ecologie van de regio.

Toelichting KCAP – Bescherming is van vitaal belang omdat het waterinnamegebied de toevoer is naar de beroemde bronnen van Jinan. Ook herbergt het gebied verschillende drinkwaterreservoirs en fungeren ze als het groen van de stad. Ingezet als strategie om de watervoorraden te herstellen en te beschermen, voorziet het masterplan in een ecologisch georiënteerde ontwikkeling van de steden, mobiliteit, landbouw, economie en toerisme in het gebied. Het plan is goedgekeurd door de gemeente Jinan.

KCAP Jinan

Artesische bronnen

De Southern Mountains in de provincie Shandong is een berggebied van 600 km2. In het noorden ligt de provinciehoofdstad Jinan. Het historische centrum van de stad staat bekend om meer dan zeventig natuurlijke artesische bronnen. Ten zuiden van de bergen ligt de heilige Taishan-berg, als eerste van de vijf heilige bergen, waar Chinese keizers door de eeuwen heen de 6293 trappen naar de top namen om offers te brengen aan hun god aan het begin van hun heerschappij. Tussen de bergketens, gescheiden door drie grotere valleien, raakten het landschap en de waterbronnen door de jaren heen steeds meer vervuild door de landbouw en de verstedelijking. Ook raakten de ondergrondse watersystemen verstopt, wat een groeiend probleem was. Niet alleen voor de watervoorziening en het milieu in het algemeen, maar vooral voor de stad Jinan. De stad wil door UNESCO erkend worden als werelderfgoed voor hun historische stadscentrum en de artesische bronnen. Het was noodzaak om de watersystemen aan de bron te herstellen en te beschermen.

Stedelijke kerngebieden

Het project is begonnen met het identificeren van ecologisch kwetsbare gebieden, elementen en systemen om ze te kunnen inrichten volgens urgentie, belang en bedreiging. KCAP heeft ook de bevolkings- en landcapaciteit berekend en de potentiële gebieden bepaald waar productie en stedelijke ontwikkelingen zijn toegestaan. De eerste stap is nu het opruimen van het landschap van illegale, ongecontroleerde stadsuitbreiding om de waterstromen te herstellen. Zes stedelijke kerngebieden zijn aangewezen om op de lange termijn plaats te bieden aan gezinnen die als gevolg hiervan moeten verhuizen. Hier zal ook ruimte zijn voor de opbouw van een groene economie. Door de Southern Mountains op te delen in ecologische beschermingszones, agrarische beschermingszones en stedelijke ontwikkelingszones, kan KCAP op maat gemaakte programma’s, principes en richtlijnen opstellen voor de komende 10 tot 15 jaar. ‘We creëren sterke stedelijke centra met sociale ondersteuningsprogramma’s en een groene economie om uiteindelijk het landschap te beschermen en de inwoners nieuwe middelen te geven om aan hun toekomst te bouwen.’

KCAP Jinan

De Southern Mountains zullen met het plan van KCAP geleidelijk uitgroeien tot een unieke ecologische zone waar mens en natuur in evenwicht zijn en waar de huidige bedreigingen voor het milieu worden geëlimineerd. De stad Jinan, de bergen en de heilige keizerlijke berg vormen een vernieuwd drieluik, vertaald naar de 21e eeuw, niet alleen door middel van civiele techniek, maar ook door een geïntegreerde aanpak die zich richt op sociale, economische, stedelijke, milieu- en mobiliteitsoplossingen. Het project is een voorbeeld van hoe het ecologische milieu en de waterbeschermingsgebieden in heel China kunnen worden hersteld dankzij de geïntegreerde samenwerking van alle betrokken partijen, in alle fasen van het project.

Lees ook:

 

Foto's

Reageer op dit artikel