nieuws

Stadsbuiten voorziet in woongebieden tussen stad en natuur

Stedenbouw

Stadsbuiten voorziet in woongebieden tussen stad en natuur
Stadsbuiten – Mens

Stadsbuiten van DELVA Landscape Architecture & Urbanism, Houben / Van Mierlo architecten, Synchroon in samenwerking met Staatsbosbeheer is een concept voor wonen in kleine clusters aan de randen van de stad waarin aandacht is voor de ontwikkeling van een sterke gemeenschap en natuur met een grote biodiversiteit.

Toelichting DELVA  Landscape Architecture & Urbanism – Het plan voorziet in woongebieden ingepast in het landschap, gelegen tussen stad en natuur. Als toekomstige bewoners zien de ontwikkelaars mensen die wel bij, maar niet midden in de stad willen wonen. Stadbuiten geeft, volgens de bedenkers, invulling aan deze wensen met een duurzame, groen-stedelijke buurttypologie waarin de dynamische stad wordt gecombineerd met de geborgenheid van een dorp met de juiste balans tussen mens en natuur.

01.StadsBuiten_DELVA_Sychroon_HoubenvMierlo_beeld_Plek

Stadsbuiten – Plek

StadBuiten ontwikkelt een visie op de gefragmenteerde stedelijke rafelranden, op aan de stad grenzende industriegebieden, polders in de lagere delen van Nederland en de zandlandschappen in de hogere delen. Voor al deze gebieden wordt een situatie geschetst waarbij deze aantrekkelijke verbindingen met het buitengebied kunnen vormen en hun meerwaarde voor de stad verhoogd wordt.

02.StadsBuiten_DELVA_Sychroon_HoubenvMierlo_beeld_Aarde

StadsBuiten – Aarde

Biodiversiteit

De toekomstige, kleine, woonwijken richten zich op het collectief van bewoners en stimuleert ontmoeting en verblijf in de groene buitenruimte met bijzondere aandacht voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid en circulariteit. De buurt wordt een plek met bijzondere leef- en verblijfskwaliteit. Vanuit de buurt zijn stad en land optimaal bereikbaar, vooral met duurzame vervoersmiddelen. Naast stadsecologie en de status van de ecologie van de buitengebieden wordt in het plan ook de potentie van een sterke ecologie binnen bedrijventerreinen uiteengezet. Met de transformatie van deze buitengebieden en stadsranden ontstaan ecologisch bloeiende plekken rondom de stad. Met groene assen wordt op de schaal van de stad een duurzame relatie gelegd tussen deze plekken met de verrassend rijke stadsecologie van de (binnen)steden.

06.StadsBuiten_DELVA_Sychroon_HoubenvMierlo_schema_Rafelrand-bestaand-en-Nieuw

Rafelrand bestaand en nieuw

Projectinformatie StadsBuiten

Jaar: 2019
Concept door: DELVA Landscape Architecture / Urbanism, Houben/Van Mierlo architecten, Synchroon, Staatsbosbeheer
Designteam: Steven Delva, Thomas Wolfs
Beeld: DELVA Landscape Architecture / Urbanism

Lees ook:

 

 

 

Foto's

Reageer op dit artikel