nieuws

MVRDV transformeert terrein Olympische Spelen 1988 in Seoul

Stedenbouw

Met het ontwerpprincipe van de interactieve, kronkelende lijn als uitgangspunt transformeert MVRDV de rivieroevers van de Tancheon-vallei om tot ecologisch fiets- en wandelpark. Essentieel aan het winnende masterplan The Weaves is het herstel van het natuurlijke ecosysteem. Ook maakt MVRDV de vallei toegankelijker en aantrekkelijker voor bezoekers. Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met NOW Architect en Seoahn Total Landscape Architecture. De bouw zal naar verwachting in 2021 van start gaan, de geplande oplevering is in 2024.

Toelichting MVRDV –  Sinds 1988, het jaar van de Olympische Spelen in Seoul, geniet de Tancheon-vallei wereldwijde bekendheid. Momenteel wordt de vallei grenzend aan de Han-rivier en vlakbij het zakendistrict Gangnam echter gedomineerd door parkeerplaatsen en verhoogde snelwegen. Het gebied is matig toegankelijk en ook de waterkwaliteit, ecologie en de rivieroevers zijn vatbaar voor verbetering. In het masterplan The Weaves van MVRDV wordt het gebied gerevitaliseerd en omgevormd tot een rivierpark waar de natuur zegeviert. Er kan straks op verschillende niveaus worden gerecreëerd.

Essentieel in het plan is het herstel van het natuurlijke ecosysteem en het vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het gebied, ondermeer door toevoeging van een publieksprogramma.

The Weaves: Transformatie Tancheon-vallei (Olympische Spelen 1988) in Seoul (Zuid-Korea) door MVRDV. Beeld MVRDV / Seoahn Total Landscape Architecture

Paden kruisen elkaar op verschillende hoogtes, bezoekers kunnen de natuur van dichtbij ervaren. Beeld MVRDV / Seoahn Total Landscape Architecture

Het verbeteren van de rivieroevers is een belangrijke eerste stap. De Tancheon-zijtak van de Han-rivier, nu nog een kaarsrecht kanaal, krijgt een beschermende ecologische barrière tussen bebouwing en rivier. De grens tussen water en land wordt hiermee verzacht. In het kanaal komen eilanden, waterretentievijvers en zuiveringsstromen. Op de plek waar ooit moerbeibomen stonden, zullen inheemse bomen en planten terugkeren. Aan de riviermond zal het park worden vergroot. Met het herstellen van het groen krijgt het in 2013 ingezette restauratieplan voor ecologische rivieroevers een logisch vervolg.

Een tweede stap is de aanleg van meanderende wandel- en fietspaden die elkaar op verschillende niveaus kruisen. Hierdoor kunnen bezoekers van het park veel makkelijker dan nu naar de waterkant wandelen. In plaats van de bestaande snelwegen in het gebied te ontmantelen en te slopen, probeert MVRDV de huidige infrastructuur zoveel mogelijk te behouden en te incorporeren in het ontwerp. Zo zal de weg ten westen van het kanaal worden getransformeerd tot verhoogd park en worden aangesloten op het netwerk van paden in het park. Het deel van de snelweg dat het Tancheon-kanaal overbrugt, zal een fietsknooppunt worden.

The Weaves: Transformatie Tancheon-vallei (Olympische Spelen 1988) in Seoul (Zuid-Korea) door MVRDV. Beeld MVRDV

Verknoopte paden komen samen in een uitkijkpost. Beeld MVRDV

De meanderende wandel- en fietspaden zorgen voor een derde element in het ontwerp: de introductie van een publieksprogramma voor het gebied waardoor het aantrekkelijk wordt voor jong en oud. Zo komt er een uitkijktoren in de vorm van een gebogen trap, een tribune voor evenementen en een verhoogd “geknoopt plein” waar paden samenkomen met eronder een plek voor evenementen. Een voetgangersbrug zal de wijk Gangnam met het Olympisch Park verbinden. Hoogtepunten in het ontwerp zijn verder de pier die zich vertakt als boomwortels en het Seoul Water Path, dat doorloopt in het water en daar het woord ‘Seoul’ vormt.

Lees verder

 

 

Foto's

Reageer op dit artikel