nieuws

Energiepositief buurtschap Crailo

Stedenbouw

Onder de naam Team C werkte SVP samen met OKRA lanschapsarchitecten, Arcades en Bureau voor Gebiedscommunicatie aan het ontwerp voor een nieuwe woonwijk op de locatie van de voormalige Kolonel Palmkazerne. Dit nieuwe buurtschap genaamd Crailo bevindt zich aan de rand van de Bussumerheide, in de gemeente Gooische Meren, Hilversum en Laren. In januari wordt het energie positieve plan aan de betrokken gemeenteraden voorgelegd.

In Crailo komen ongeveer 500 woningen, waarvan een derde is bestemd voor sociale huur. Behalve woningen maken ook recreatieve gebieden, nieuwe natuur en werkruimten onderdeel uit van het plan. De dichtheid van het gebied is met 14 woningen per hectare laag, in plaats van grote tuinen is gekozen om de bestaande en nieuwe natuur de helft van het gebied te laten beslaan. Daarnaast is vijf hectare bestemd voor bedrijven.

Buurtschap Crailo door SVP architectuur en stedenbouw

voormalige Kolonel Palmkazerne appèlplaats

Het terrein van de Kolonel Palmkazerne heeft een campusachtige opzet. De nieuwe gebouwen worden aan de bestaande structuur toegevoegd. De zuidelijke bebouwing biedt ruimte voor bedrijven en woningen, het dakvlak wordt uitgerust met zonnepanelen en is daarom door het architectenteam tot ‘ecowal’ gedoopt. De ambitie is op deze wijze een energiepositief plan te realiseren. Buurtschap Crailo door SVP architectuur en stedenbouw

Verbeeldingskaart

De voormalige appèlplaats is bestemd als centrale ontmoetingsruimte. Het deelgebied Heidehart krijgt aansluiting op de Bussummerheide. Vanaf de entree is er zicht over deze open ruimte.

Het plan bevat ‘buurthubs’, een ‘wijkhub’ en een poortgebouw. Op die plekken bevinden zich elektrische deelauto’s. Ook andere voorzieningen worden gedeeld, zoals het afvalbrengsysteem, breng- en haalpunt voor pakketbezorgers en laadpalen op zonnepanelen. De nieuwe Laan van Crailo voor langzaam verkeer verbindt de deelgebieden met elkaar en is een voor de fauna noodzakelijke passage.

Foto's

Reageer op dit artikel