nieuws

Stadsbouwhuis Leiden ter discussie

Stedenbouw

Stadsbouwhuis Leiden ter discussie
Uit de quickscan ‘Van Leids bouwhuis tot stedelijk woon-werkhuis’ van Piet van Veen

De gemeenteraad van Leiden heeft onlangs de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving vastgesteld. In deze gebiedsvisie is nog onduidelijk wat er met het Stadsbouwhuis, onderdeel van het Energiepark, gebeurt. Tot die tijd is Villex Vastgoedbescherming door de gemeente aangewezen om het gebouw een jaar in beheer te nemen. Wat er daarna gebeurt met het Stadsbouwhuis is nog onduidelijk, de politiek heeft nog geen beslissing genomen maar mogelijk wacht sloop en daar is de Leidse architect Piet van Veen, ooit betrokken bij de bouw, het niet mee eens.

Van Veen, destijds werkzaam op het stadhuis, stond in 1976 aan de wieg van het Stadsbouwhuis, dat in 1979 werd opgeleverd. ‘Het is een beetje mijn kindje’, zo zegt hij in een interview in het Leidsch Dagblad. Hij beseft dat over het uiterlijk de meningen verdeeld zijn, maar over smaak valt niet te twisten. ‘Het staat er al veertig jaar dus het is geen slecht gebouw.’

Samen met Theo Hauben van architectenbureau Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw ontwikkelde Piet van Veen een gebiedsvisie, ondersteund door Era Contour, waarin het Stadsbouwhuis wel wordt genoemd. Ook Erfgoed Leiden pleit voor behoud van het pand als voorbeeld van structuralisme.

‘Ons uitgangspunt is het maatschappelijk karakter van het gebouw te behouden en waar mogelijk sociaal te versterken. We denken circa 90 bijzondere woningen te realiseren op de verdiepingen van het Stadsbouwhuis met werkruimtes en een café-restaurant in de plint. De huidige atriumruimte en de verspringende terrassen worden vanuit het ontwerp ingezet om verbindingen en ontmoetingen tussen bewoners en bezoekers te maken’, schrijven de partijen in hun gebiedsvisie.

Anti-kraak

Villex Vastgoedbescherming neemt vanaf 1 januari tijdelijk het Stadsbouwhuis in beheer. De gemeente Leiden verhuist dan naar het stadskantoor naast Leiden Centraal Station. Villex zal gedurende 1 jaar het Stadsbouwhuis transformeren naar een plek waar wonen, werken, ontspannen en groen samen komen onder de naam De Groene Woondiversiteit. In het Stadsbouwhuis kunnen straks ongeveer 95 personen wonen en kunnen ondernemers een werkplek vinden. Vanaf januari 2020 gaat de verbouwing van start.

Energiepark

Het Energiepark e.o. is een belangrijke herontwikkelingslocatie aan de noordzijde van het centrum. Het plangebied bevindt zich tussen de Maresingel en de Langegracht aan de noordzijde van de Leidse binnenstad. Het gebied wordt aan de westzijde begrenst door de Reineveststeeg, 3e Binnenvestgracht en het pand Nieuwe Energie, aan de oostzijde door de Huigplaats en Huigpark. Centraal in het plangebied liggen de gebouwen van de in bedrijf zijnde Energiecentrale met de beeldbepalende schoorsteen, het hoogste bouwwerk van Leiden.

Met de aanpak van het gebied ontstaan mogelijkheden volgens de gemeente Leiden om veel groen toe te voegen, de opvang van dak- en thuislozen te verbeteren, de in slechte staat verkerende gemeentelijke monumenten te behouden door de invulling van culturele en ambachtelijke functies, aangevuld met horeca en kleinschalige evenementen en woningen in de binnenstad toe te voegen gezien de grote woningbouwopgave. Lees meer in de gebiedsvisie>>

Bron Leidsch Dagblad

Lees meer

 

 

Reageer op dit artikel