nieuws

PFAS-norm wordt versoepeld; acht keer zo hoog

Stedenbouw

PFAS-norm wordt versoepeld; acht keer zo hoog
Beeld Shutterstock

Bouwers en grondverzetbedrijven kunnen opgelucht ademhalen. Het kabinet versoepelt de PFAS-normen. Het betekent dat driekwart van de bouwprojecten weer door kan gaan.

Op verzoek van Van Veldhoven is de afgelopen maanden op veel plekken in Nederland gemeten hoeveel PFAS in de land- en waterbodem zit. Het RIVM adviseert op basis van metingen een achtergrondwaarde van 0,8 microgram PFAS per kilo grond voor de landbodem te hanteren, en 0,9 microgram per kilo voor de stof PFOS (een van de duizenden stoffen uit de PFAS-groep). Deltares heeft een soortgelijk onderzoek gedaan naar de achtergrondwaarde PFAS in de waterbodem. Deltares adviseert 0,8 microgram PFAS per kilo grond te hanteren, en 3,7 microgram voor PFOS. Dit betekent in de praktijk dat grond- en baggerbedrijven meer ruimte hebben om veilig grond te verzetten en te baggeren. Zij kunnen bijvoorbeeld weer bagger kwijt in sommige diepe plassen die in contact staan met rivieren. De achtergrondwaarden worden verwerkt in het tijdelijk handelingskader PFAS. Dat werd op verzoek van decentrale overheden in juli 2019 vastgesteld. De nieuwe achtergrondwaarden voor PFAS voor de land- en waterbodem gaat per direct in.

Borgstelling MKB-kredieten

Van Veldhoven heeft met opdrachtgevers, gemeenten, provincies en waterschappen afgesproken de ruimere mogelijkheden zo snel mogelijk en maximaal te benutten. Het kabinet wil daarnaast een vangnet voor gezonde bedrijven die door PFAS tijdelijk mensen en machines niet aan het werk hebben. De overheid kan nu al voor een deel garant staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, via de Borgstelling MKB-kredieten.

Om te voorkomen dat PFAS überhaupt in ons milieu komt, wil van Veldhoven een verbod op alle niet essentiële toepassingen van de gevaarlijke stoffen die tot de PFAS groep behoren. Dat is niet van de een op andere dag geregeld maar Nederland is hier samen met andere EU-lidstaten mee aan de slag.

Reactie Bouwend Nederland

De verruiming van de wettelijke PFAS-norm door het kabinet vormt een eerste, betekenisvolle stap voor de bouwsector. Het is nu zaak dat minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen vervolgstappen zet, schrijft branchevereniging Bouwend Nederland.

Veel bouwprojecten kwamen stil te liggen toen de landelijke norm voor de schadelijke chemische stoffen in de grond eerder dit jaar op 0,1 microgram per kilo werd gesteld. Het vooruitzicht dat dit werk weer verder kan, stemt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen positief. “We moeten echter zeer alert blijven of de gedane voorspelling door de minister in de praktijk ook echt uitkomt.”

Verhagen gaat ervan uit dat de minister verdere aanpassingen doet als wetenschappelijk onderzoek aantoont dat dit kan, of als blijkt dat te veel bouwprojecten stil blijven liggen.

Reageer op dit artikel