nieuws

Ruud van Leeuwen is De Meester van 2019

Stedenbouw

Ruud van Leeuwen is De Meester van 2019
Uit het project Van Hammerbrook naar Hammerstadt van Ruud van Leeuwen

Ruud van Leeuwen is met zijn project ‘Van Hammerbrook naar Hammerstadt’ verkozen tot Meester 2019. ‘Bijzonder’, zo zegt de jury, ‘is dat er zowel een regelgevend kader is geschapen als dat er ruimte is voor private initiatieven’. Ruud sleepte behalve de titel ook de promtotieprijs van 5000 euro binnen.

Ruud Van Leeuwen stelt met Van Hammerbrook naar Hammerstadt een transformatiestrategie voor van een binnenstedelijke industriewijk in Hamburg naar een diverse, dicht en levendige stadswijk. De verdichtingsopgave is aangegrepen om het bestaande raamwerk van kanalen en stadsstraten uit te bouwen en te versterken. Binnen dit raamwerk staat het nieuwe Hamburgse bouwblok model voor een toekomstbestendige, klimaatbestendige wijk. Twee stadsprojecten op een hoger schaalniveau jagen deze ontwikkelingen aan en verbinden Hammerstadt met de omliggende stadsdelen.

‘Een omvangrijke, verfrissend geïllustreerde studie waarin alle denkbare actuele vragen, van duurzame mobiliteit tot decentrale afvalverwerking, ecologie, water en klimaatbestendig wonen op ambitieuze wijze worden beantwoord. De jury bekijkt het plan met grote waardering en ziet uit naar een presentatie die deze aanpak door de schalen heen toelicht.’

V.l.n.r.: David Baars, Dirk Jan Postel, Joep van Lieshout, Victor Mani, Dirk Hovens, Dikkie Scipio, Ruud van Leeuwen, Mikolai Brus en Harm Tilman. Beeld Rhalda Jansen Fotografie

Jury

De jury van de Meester bestaat uit Dikkie Scipio, oprichter KAAN Architecten, voorzitter; Dirk Jan Postel, partner Kraaijvanger Architects, architectuur
Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect, pers & stedenbouw; Victor Mani, voormalig decaan MSA Münster, architect en Joep van Lieshout, beeldend kunstenaar.

In 2015 heeft de Fleur Groenendijk Foundation een jaarlijks uit te reiken promotieprijs in het leven geroepen met de naam ‘De Meester’. Voor deze prijs komen alleen afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) in aanmerking. De prijs van € 5.000 dient ter ondersteuning en bevordering van de promotie van het werk van de jonge architect of stedenbouwer.

Lees ook:

 

 

Reageer op dit artikel