nieuws

Ontwerpprijsvraag Panorama Nederland selecteert zeven woonwijken

Stedenbouw

Ontwerpprijsvraag Panorama Nederland selecteert zeven woonwijken
De Westwijk in Vlaardingen is een van de geselecteerde locaties in de prijsvraag Panorama Lokaal. Op de foto Marnixlaan Vlaardingen West, 2011

Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort. Dit zijn de zeven locaties die zijn geselecteerd voor Panorama lokaal, de ontwerpprijsvraag waarmee het College van Rijksadviseurs een nieuwe impuls wil geven aan de stadsranden. De zeven wijken dateren uit de jaren 60, 70 en 80, liggen op de rand van stad en groen en zijn toe aan een flinke opknapbeurt.

De afgelopen maanden werden gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere betrokkenen opgeroepen om woonwijken aan te melden die toe zijn aan een flinke opknapbeurt. Wijken, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80,  die klimaatbestendig moeten worden. Wijken waar behoefte is aan energiezuinige, betaalbare woningen; woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En waar het aangrenzende landschap onderdeel kan worden van de wijk.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: Aan de stadsranden van de locaties ligt een prachtige ontwerpopgave

Oproep aan ontwerpers

De komende weken gaan de zeven locaties aan de slag om een uitdagende opdracht te formuleren. Daarna is het de beurt aan multidisciplinaire ontwerpteams. Creatieve teams van architecten, stadsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers kunnen zich inschrijven op een locatie door een motivatie en portfolio in te sturen. Per locatie worden er maximaal drie teams geselecteerd die daarna met de opdracht aan de slag gaan, in samenwerking met de lokale coalitie en bewoners. De prijsvragen worden uiterlijk begin december uitgeschreven.

Vlaardingen Winkelgalerij Promenade West geselecteerd voor Panorama Lokaal

Lokale coalities

De locaties konden worden voorgedragen voor de ontwerpprijsvraag door coalities, bestaande uit tenminste een gemeente en corporatie. Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk waren als testlocaties al bij de voorbereidingen betrokken. De andere vijf locaties zijn geselecteerd uit veertien aanmeldingen. Bij de selectie is gestreefd naar diversiteit, spreiding over het land, woonwijken uit verschillende perioden, gebieden in en buiten de Randstad, grote en kleine locaties, en verschillen in landschappelijke context.

Door slim te combineren is hier winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners

Panorama Lokaal is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met de Ministeries van BZK, OCW, LNV en IenM, Aedes, de RCE en Staatsbosbeheer. De prijsvraag wordt uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal en conform Kompas Light Prijsvragen.

 

Westwijk Vlaardingen
Er wordt in Vlaardingen al gewerkt aan een integrale Gebiedsvisie Westwijk, die half 2020 wordt vastgesteld. In de gebiedsvisie staat welke doelstellingen gerealiseerd worden in de komende jaren, en welke middelen daarvoor nodig zijn. Onderzocht wordt hoe het landschap verweven met de (te vernieuwen) bebouwing kan leiden tot een veel interessantere en duurzamere woon- en leefomgeving. In de uitvraag van Panorama Lokaal herkent de coalitie de situatie waarin de Westwijk nu verkeert. Lees verder>>

Meer informatie over Panorama Lokaal, locaties en deelname is te vinden op www.panoramalokaal.nl.

Lees ook:

 

 

 

Reageer op dit artikel