nieuws

Winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk op de schop

Stedenbouw

Winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk op de schop
Beeld PosadMaxwan

Meer groen, meer terrassen, 2.000 nieuwe woningen en ongeveer 20.000 vierkante meter minder winkelruimte. De gemeente Rijswijk heeft het masterplan voor winkelcentrum In de Bogaard gepresenteerd. Het gebied moet daarmee veranderen naar ‘naar een stedelijk gebied waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te winkelen of te recreëren’, aldus de gemeente.

Het huidige winkelcentrum zal op basis van het Masterplan op vele fronten ingrijpend veranderen. Het masterplan is opgesteld door PosadMaxwan en APPM in opdracht van de gemeente Rijswijk.  In het gebied staan veel winkelpanden leeg. In de toekomst zal het aantal vierkante meters winkeloppervlak met circa 20.000 m2 bvo verminderen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe woningen. In de Bogaard verandert dan geleidelijk van een winkelcentrum naar een stedelijk gebied waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te winkelen of te recreëren.

Masterplan In de Bogaard Rijswijk Beeld PosadMaxwan

Beeld PosadMaxwan

Het Masterplan legt de visie en ruimtelijke kaders vast voor de transformatie van In de Bogaard. Dat betekent dat alle plannen en initiatieven moeten passen bij de ambities die voor het totale gebied in het Masterplan zijn vastgelegd: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk. Zo wordt bijvoorbeeld het Bogaardplein opnieuw ingericht en krijgt het een groener karakter, worden diverse (leegstaande) kantoor- en winkelpanden omgebouwd tot wooncomplexen (zoals De Terp, de Sterpassage en de voormalige HBG-locatie) en maken we meer horeca en terrassen in het winkelgebied mogelijk.

Masterplan In de Bogaard Rijswijk Beeld PosadMaxwan

Beeld PosadMaxwan

Het concept-Masterplan is in april 2019 gepresenteerd aan belanghebbenden en belangstellenden. De aanpak van de leegstand en de vergroening van het centrum werden enthousiast ontvangen. Maar er waren ook zorgen, over bijvoorbeeld parkeeroverlast, wind- en bezonningshinder door de geplande hoogbouw en de milieusituatie rond de Prinses Beatrixlaan. De afgelopen maanden zijn deze aspecten nader onderzocht en is het plan is op punten aangepast en aangevuld tot het huidige ontwerp ‘Masterplan in de Bogaard’. Dit ligt tot en met donderdag 17 oktober 2019 ter inzage in het stadhuis of op www.rijswijk.nl/projecten/bogaardenomgeving. In deze periode kan iedereen het plan bekijken en eventueel een inspraakreactie sturen.

 

Reageer op dit artikel