nieuws

Team Barcode Architects en Karres en Brands maken winnend ontwerp Weezenlanden Noord Zwolle

Stedenbouw

Team Barcode Architects en Karres en Brands maken winnend ontwerp Weezenlanden Noord Zwolle

Barcode Architects heeft in samenwerking met Karres en Brands het winnende ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van de locatie Weezenlanden Noord in Zwolle. Het betreft een duurzaam stedenbouwkundig masterplan met circa twintig karakteristieke woongebouwen die in harmonie met elkaar zijn ontworpen.

Toelichting Barcode Architects – Het project Weezenlanden Noord betreft een sloop/nieuwbouw opgave van 180 bestaande woningen aan de rand van het historische centrum van Zwolle in de wijk Weezenlanden. Op meerdere schaalniveaus vormt de locatie een verbindende schakel tussen het historische stadscentrum, Assendorp, Park de Weezenlanden en Wipstrik. In het ontwerp is er voor gekozen om de stedelijkheid van het centrum en de weidsheid van het omliggende groene landschap te combineren.

Het verbindende karakter van deze nieuwe stadswijk is vertaald naar vier verschillende zones binnen het plangebied, waardoor het plan optimaal aansluit bij de omgeving: de Schuurmanstraat als groene boulevard, een groen-blauw park in het hart van het plan, een wandelroute die aansluit op het Zwolse netwerk van stadswandelingen en twee intieme en stedelijke hoven die verwijzen naar het dwaalmilieu van de binnenstad. De hoogtes in het plan reageren op de omliggende gebouwen: van de statige rijwoningen aan de singel tot het provinciehuis en de nieuwe rechtbank.

Barcode Architects Karres+Brands Weezenlanden Noord Zwolle

Het masterplan kenmerkt zich door een gebouwcompositie met een menselijke schaal en maat. De ontwerpers hebben er bewust voor gekozen om alzijdige gebouwen met een eenduidige materialisatie te ontwikkelen. Met de herkenbare entrees aan de verschillende zijden wordt een levendige openbare ruimte op straatniveau gecreëerd . In het plan zijn verschillende dwaalroutes en doorkijkjes opgenomen, waardoor het plan een informele en verrassende kwaliteit krijgt. Hoogteverschillen in het landschap versterken deze beleving en definiëren de openbare ruimte duidelijk. De routes worden versterkt door op de kopse wanden groenwanden en kunstwerken op te nemen.

Weezenlanden Noord is een plek voor ontplooiing, er is ruimte voor wonen, sport, ontmoeting en werk. Naast het centrale buurtpark en de overgang met stadspleintjes aan de Schuurmanstraat zijn de verhoogde binnenhoven, verbonden door trappenpartijen, lobby’s en stoepen collectieve ruimtes voor het hele blok. Op alle niveaus wordt ontmoeting tussen huis, blok en buurtgenoten gestimuleerd. Weezenlanden Noord is een serie van zorgvuldig ontworpen collectieve ruimtes die de overgang van stadsruimte naar private plekken overbruggen. Het ontwerp van de open ruimtes speelt met deze overgang van publiek naar privé zonder hekken of harde grenzen, maar altijd van hoge kwaliteit. De stedenbouwkundige opzet bevat een specifieke publieke ruimte voor elk niveau van collectiviteit, die langzaam de overgang maken van stad naar appartement: van straat naar buurtpark, van collectief parkmeubilair naar lobby en van binnenhof naar stoep.

Barcode Architects Karres+Brands Weezenlanden Noord Zwolle

Magic Mix

Centraal in het plan staat het vinden van een ‘Magic Mix’: een combinatie van verschillende doelgroepen en een breed aanbod aan woning typologieën, van kleinere appartementen voor studenten en starters (50m2) tot penthouses (130m2). Verschillende programmaonderdelen zoals sociale huur, vrije sector huur en vrije sector koop worden door elkaar geplaatst met een prominente plek voor de sociale huurwoningen.

Levendigheid is een vereiste voor een actieve stad. In Weezenlanden Noord is dit bereikt door een slimme programmering van voorzieningen die aansluiten bij zowel de nieuwe bewoners van de wijk als de passanten en de bezoekers, zoals een koffiebar, kantoren, een sportschool en een fysiotherapiepraktijk.

Daarnaast speelt collectiviteit ook een belangrijke rol: in de lobby’s en openbare dakterrassen kunnen de bewoners van de individuele gebouwen elkaar ontmoeten, maar in het landschap brengen we ook collectieve voorzieningen aan zoals buurttafels en speelplekken.

Alle woningen zijn BENG en aangesloten op een warmte-koudeopslag (WKO). De bewoners kunnen gebruikmaken van innovatief mobiliteitsconcept met elektrische deelauto’s en deelfietsen. Het landschap wordt actief ingezet voor wateropvang en de groene terrassen en groenwanden dragen actief bij aan de biodiversiteit in het gebied. Het resultaat is een inclusieve wijk waar het prettig wonen is in een schitterende omgeving.

Barcode Architects Karres+Brands Weezenlanden Noord Zwolle

Het project is in opdracht van de ontwikkelingscombinatie Explorius Vastgoedontwikkeling en Nijhuis Bouw gemaakt voor woningbouwvereniging Openbaar Belang, Het stedenbouwkundig ontwerp borduurt voort op het ruimtelijk kader dat werd meegegeven door de Gemeente Zwolle en bureau Urhahn. Het plan bestaat uit ca. 500 woningen, commerciële ruimten, parkeervoorzieningen en een waterpark. Het project Weezenlanden Noord betreft een sloop/nieuwbouw opgave van 180 bestaande woningen aan de rand

Naar verwachting worden de eerste woningen in 2023 opgeleverd.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Explorius Vastgoed B.V, Nijhuis Bouw
Ontwerp: Barcode Architects (Design lead, stedenbouw & architectuur), Karres en Brands (stedenbouw & landschapsontwerp)
Duurzaamheid: DGMR
Eindgebruiker: Openbaar Belang / Bouwinvest
Plangebied: 25.500m2
Programma: wonen (50.500m2), voorzieningen (2.500m2) openbare parkeergarage (500 plekken)

Barcode Architects
Project partner: Dirk Peters
Project Associate: Albert Dijk
Barcode Team: Caro van de Venne, Robbert Peters, Luca Braccini, Danfeng Zou, Anastasia Vousta, Christian Maijstre, Lea Hofmann, Martina Cicolari, Aijing Sun, Julia Hejmanowska, Beatrice Piola

Karres en Brands
Project partner: Darius Reznek, David Kloet
Karres en Brands Team: Marit Noest, Mengfu Kuo, Davor Dusanic, Natalia Gruszczynska, Jurriënne Heijnen

Lees ook:

 

 

 

 

Reageer op dit artikel