nieuws

Prinsjesdag | Miljardenimpuls woningbouw in grote steden én op rijksgronden

Stedenbouw

Prinsjesdag | Miljardenimpuls woningbouw in grote steden én op rijksgronden

Het kabinet Rutte III gaat de woningmarkt stimuleren met een miljardenfonds voor nieuwbouw in de grote steden. Corporaties krijgen een korting van 100 miljoen euro op de verhuurdersheffing zo schrijven de collega’s van Cobouw op de website.

Het kabinet wil starters en middeninkomens tegemoet komen op de woningmarkt. Corporaties en gemeenten worden gestimuleerd om sneller en meer betaalbare woningen te bouwen, blijkt uit de Rijksbegroting die dinsdag is gepresenteerd.

Er komt een ‘woningbouwimpuls’ van 1 miljard euro om het woningtekort in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen) aan te pakken en de bouwproductie op niveau te krijgen.  Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de uitplaatsing van bedrijven, het bekostigen van de ontsluiting van een nieuwe wijk op de infrastructuur en de kosten voor het opvangen van de potentiële gevolgen van de stikstofuitspraak voor de woningbouw.

Opmerkelijk is dat het Rijk belooft zijn steentje bij te dragen door de komende jaren ook rijksgronden in te zetten voor woningbouw.

Vrijstelling verhuurdersheffing uitgesmeerd over 10 jaar

De corporaties krijgen zoals verwacht iets meer lucht. Op de verhuurdersheffing kunnen ze, verdeeld over tien jaar, een korting van in totaal 1 miljard euro verwachten. Volkshuisvesters met nieuwbouwprojecten kunnen aanspraak maken op een korting. Doel is corporaties en andere verhuurders meer sociale en middenhuurwoningen te laten bouwen. Een vrijstelling van de verhuurdersheffing komt er ook voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen.

Tegenover een korting op de verhuurdersheffing staat echter een stijging van de heffing als gevolg van de koppeling aan de WOZ-waarde, is op de maken uit de Rijksbegroting. Vanwege de stijging van de WOZ-waarden zal de verhuurdersheffing in 2020 naar verwachting met 9 procent stijging. De heffing loopt op van 1,7 miljard in 2019 naar 2,0 miljard euro in 2023.

Het kabinet heeft in de Rijksbegroting voor 2020 een korting van in totaal 242 miljoen euro op de heffing ingerekend. Behalve door het bouwen van nieuwbouwhuizen kunnen verhuurders ook heffingskortingen krijgen voor verduurzamingsmaatregelen die ze nemen. Wel is het loket om daarvan gebruik te maken al een tijdje gesloten voor nieuwe verduurzamingsprojecten. Begin 2020 zal minister Kajsa Ollongren een onderzoek naar de werking van de verhuurdersheffing naar de Tweede Kamer sturen.

Woningmarkt moet tegen een stootje kunnen

Maatregelen om de woningmarkt robuuster te maken in de toekomst wil Rutte III ook nemen. “De woningmarkt moet in de toekomst beter tegen een stootje kunnen.” Bovendien moet de “cycliciteit” worden verminderd, neemt het kabinet voor: “Minder uitschieters in woningprijzen, voor iedereen een redelijke en betaalbare overgang naar schone energie en in sommige regio’s goed inspelen op bevolkingskrimp.”

Ook belooft Rutte III te kijken naar de investeringscapaciteit van corporaties te kijken in relatie tot de maatschappelijke opgave op zowel de middellange als lange termijn.

Scheefwoners belast

De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning gaat omhoog naar 42.000 euro. Voor eenpersoonshuishoudens gaat de grens omlaag naar 35.000 euro. De ruimte voor woningcorporaties voor lokaal maatwerk wordt vergroot waardoor ook lage middeninkomens voor een sociale huurwoning in aanmerking kunnen komen.

Het kabinet neemt ook maatregelen om scheefwoners te belasten. Woningcorporaties kunnen huurders met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen een huurverhoging van 50 tot 100 euro geven.

Ook kunnen woningcorporaties straks gemakkelijker een woning aan mensen met middeninkomens en zittende huurders verkopen. Door de WOZ-waarde beperkter te laten meetellen voor de huurprijs, blijven er volgens het kabinet meer sociale huurwoningen beschikbaar voor lagere inkomens.

Bron: Cobouw.nl

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel