nieuws

Jury ARC19 Stedenbouw Award stelt zich voor

Stedenbouw

Jury ARC19 Stedenbouw Award stelt zich voor

De jury van de eerste ARC19 Stedenbouw Award bestaat uit Jeroen de Willigen (voorzitter), Daphne van der Wal, Patrick van der Klooster, Thijs van Spaandonk en Harm Tilman (secretaris).

De ARC19 Stedenbouw Award wil professioneel stedenbouwkundig werk stimuleren en onder de aandacht brengen. Met de Award willen we stedenbouwkundigen belonen die enkele van de meest urgente kwesties van deze tijd aanpakken, van bevolkingsgroei en woningnood tot milieuproblemen en klimaatverandering.

De Award wordt toegekend aan dat plan (masterplan, lokaal ontwikkelingsplan of regionaal plan) dat een positieve impact heeft of zal hebben op de fysieke of milieukwaliteit van een gebied en/of op het economische en sociale welzijn van een gemeenschap.

De ingediende plannen dienen uitvoerbaar te zijn. De plannen onderscheiden zich door de manier waarop ze bijdragen aan zowel een leefbare stad als aan welzijn en welvaart van de samenleving. Belangrijk is voorts dat de opdrachtgever achter de inzending staat.

Bijzonder aandacht verdienen plannen op de gebieden van gebiedsontwikkeling, stedelijke transformatie en infrastructuur.

Wil je ook meedingen naar een ARC19 Stedenbouw Award? Stuur dan nu je project in>>

Jeroen de Willigen (voorzitter) – Partner | creatief directeur De Zwarte Hond en stadsbouwmeester in Groningen

Jeroen is opgeleid aan de Technische Universiteit Delft en studeerde in 2015 af in MCD (Master City Developer) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1996 tot 1998 was De Willigen werkzaam bij West 8. Daarop volgend heeft hij de stedenbouwkundige afdeling bij De Zwarte Hond opgericht. In 2001 werd hij partner en vanaf 2011 directeur van De Zwarte Hond.

Jeroen de Willigen voorzitter ARC19 Stedenbouw Award

Jeroen de Willigen voorzitter ARC19 Stedenbouw Award

De Willigen is verantwoordelijk voor tal van stedenbouwkundige projecten, waaronder De Blauwe Stad in het Oldambt, Groeseind en de Zeehelden en Uitvindersbuurt in Tilburg, De Florijnas en het Stationsgebied in Assen, de Grunobuurt in Groningen en Hart van de Waalsprong in Nijmegen.

Daarnaast is hij supervisor bij diverse gebiedsontwikkelingen. Hij zet zijn ontwerpend vakmanschap in voor het oplossen van actuele maatschappelijke en economische vraagstukken.

Tussen 2008 en 2012 was De Willigen coördinator stedenbouw op de Academie van Bouwkunst in Rotterdam en docent in Groningen en Delft. Sinds 2015 is hij stadsbouwmeester van Groningen.

Daphne van der Wal – Partner | landschapsarchitect Le Far West uit Arnhem

Daphne is opgeleid aan Hogeschool Larenstein te Velp als landschapsbeheerder en volgde vervolgens de masteropleiding Landscape Architecture and Planning aan de Universiteit van Wageningen. In 2015 heeft ze zich gespecialiseerd in klimaatadaptief ontwerp in de stad.

In de afgelopen jaren heeft zij als ontwerper en projectleider gewerkt voor Karres en Brands Landschapsarchitecten (2008-2014) en Debie en Verkuijl (2014-2015). In 2015 startte Daphne samen met Anne Martien Lousberg het bureau Le Far West.

Daphne-vd-Wal_LeFarWest_by-Masha-Bakker-0108_lr

Daphne van der Wal jurylid ARC19 Stedenbouw Award. Beeld Masha Bakker

Daphne’s werkzaamheden variëren van landschapsarchitectonische opgaven tot stedenbouwkundige projecten op uiteenlopende schaalniveaus. Voor alle projecten geldt dat ze gericht zijn op het uitoefenen van een positieve invloed op ‘het werken’ van de buitenruimte, zowel in sociaal, ecologisch als economisch opzicht. Klimaatadaptatie, natuur-inclusief bouwen en bewoners(participatie) spelen altijd een centrale rol.

Le Far West is mede-initiatiefnemer van het platform Arnhem Klimaatbestendig. Er wordt gewerkt aan diverse projecten, regelmatig in samenwerking met architecten, stedenbouwkundigen, ecologen en (grafisch) vormgevers. Een greep uit het portfolio: herontwikkeling Coehoornpark Arnhem, nieuwbouwwijk Hof van Duurzaamheid in Amersfoort, ontwikkelkader Innovatiepark Den Brink in Arnhem, visie op de Verblijfsrecreatie Wadden, Spijkerlab Arnhem, stedenbouwkundige inpassing en ontwerp Woongemeenschap Zuiderveld Nijmegen en landschapsontwerp Hagedoornveld Ameland. Daphne en Anne Martien geven regelmatig workshops en lezingen over klimaatadaptatie.

Patrick van der Klooster – leider BPDi, team van stadsontwikkelaars van BPD Bouwfonds

Dit team van acht mensen met uiteenlopende expertise, ervaring en deskundigheid exploreert in de twintig grootste Nederlandse steden innovatieve werkwijzen en ontwikkelmethoden. De ambitie is helder: ‘nog meer van de stad zijn’ en actief bijdragen aan de stedelijke verdichtingsopgave van ons land. Patrick geeft bij BPD overigens ook leiding aan het Tenderteam alsmede aan het in oprichting zijnde Transformatieteam.

Patrick van der Klooster jurylid ARC19 Stedenbouw Award

Patrick van der Klooster jurylid ARC19 Stedenbouw Award

Na de afronding van zijn studies Communicatie en Sociale & Economische geschiedenis werkte Patrick (1970) achtereenvolgens bij de adviesbureaus BVR (Riek Bakker) en de Beuk, en de landelijke Raad voor Cultuur. Hij was in de periode 2005-2018 werkzaam als directeur bij AIR, het architectuurinstituut Rotterdam.

Thijs van Spaandonk studied Architecture at Eindhoven University of Technology

In different roles and responsibilities, Thijs van Spaandonk (1981) explores and addresses the cultural aspects of the major challenges our environment is facing. Thijs is partner at BRIGHT, an R&D cooperative for urban development, he co-founded with Gerjan Streng in 2017. Bright produces observations and prototypes to investigate and intervene in the impact the systems of energy, food, mobility and economy have on our surroundings. Recently Bright was intensively involved in: the exhibition Places of Hope in Leeuwarden in collaboration with Michiel van Iersel and Maarten Hajer; the Dutch Climate Agreement and the Regional Energy Strategy for the Province of North-Holland; a serious game to support neighborhood Climate Agreements in Amsterdam with Play the City and Space & Matter; the educational game Ministry of Food in collaboration with Lava and KRO-NCRV and a series of bat houses. Bright is member of international design collaboration The Cloud Collective.

Thijs van Spaandonk jurylid ARC19 Stedenbouw Award. Beeld Marcel Kampman

Thijs van Spaandonk jurylid ARC19 Stedenbouw Award. Beeld Marcel Kampman

Education plays is an important role in exploring the profession. After teaching at various Academies of Architeture, Thijs is currently head of the Urbanism Master’s Program at the Rotterdam Academy of Architecture. The focus of the Academy is to explore how climate mitigation and climate adaptation can and will impact the city of Rotterdam and more specifically, what competences architects and urbanists need to develop be involved in this process.

Thijs is part of the Future Urban Regions research group. His research-by-design focuses on the delta region of Zeeland, where he was raised. He is co-author of the book Urban Challenges, Resilient Solutions: Design Thinking for the Future of Urban Regions.

Thijs was involved in international collaborations in Delhi and Beijing and has acted as visiting critic at Columbia University (New York) and Hong Kong University (Hong Kong).

Harm Tilman (secretaris) – hoofdredacteur de Architect

Harm Tilman (1954) is sinds 2002 hoofdredacteur van de Architect, een onafhankelijk en opiniërend vakblad en platform op het gebied van architectuur, stedenbouw, techniek en interieur waarin het ontwerp centraal staat.

Tijdschrift, website en events informeren en inspireren ruimtelijke ontwerpers en plaatsen hun werkzaamheden in een bredere maatschappelijke en culturele context.

Harm Tilman

Daarvoor was hij coördinator aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Tilman studeerde in 1984 af aan de TU Delft, was na zijn studie werkzaam als stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker, gaf lezingen en begeleidde projecten op uiteenlopende onderwijsinstellingen in binnen en buitenland. Tevens is hij auteur van tal van publicaties op het gebied van moderne architectuur en ruimtelijke ordening.

Harm interesseert zich voor de vraag hoe de relevantie en het verdienmodel van de architectuur zijn te verbeteren en een nieuwe generatie architectuur gaat ontstaan. Hij richt zich op onderwerpen als transformatie en duurzaamheid, maar ook woonproducten, het circulaire bouwen, gezondheidsarchitectuur en industrialisatie. Over deze onderwerpen blogt hij iedere maandag en verschijnen maandelijks artikelen van zijn hand.
Harm is te bereiken op harmtilman@vakmedianet.nl of via +31 6 222 40 855.

Wil je ook meedingen naar een ARC19 Stedenbouw Award? Stuur dan nu je project in>>

Reageer op dit artikel