nieuws

340 miljoen euro voor beter woon- en leefklimaat in acht regio’s

Stedenbouw

340 miljoen euro voor beter woon- en leefklimaat in acht regio’s

Het Kabinet en de regio stellen samen 340 miljoen euro beschikbaar om de komende jaren het woon- en leefklimaat te verbeteren in acht regio’s, zo schrijft minister Schouten (Landbouw) mede namens haar collega Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een Kamerbrief.

Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hier in totaal bijna € 1 miljard voor uit. In het afgelopen half jaar zijn er, samen met de regio’s, plannen ontwikkeld om de volgende gebieden te versterken: Midden- en West Brabant, Den Haag Zuid West, het Groene Hart, Noord Nederland, de Achterhoek, Zuid- en Oost-Drenthe, Parkstad Limburg en Twente.

Het Rijk draagt ruim 145 miljoen euro bij aan de realisatie van deze deals, de regio verdubbelt dat bedrag ruim. De investering van de overheden wordt in sommige regio’s nog aangevuld met bijdragen van onder meer het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Levensloopbestendige woningen

In de regio Zuid- en Oost-Drenthe komt er met behulp van de Regio Deal onder meer een HBO-Verpleegkunde opleiding in de regio. Dit moet het voor jongeren makkelijker maken om voor een opleiding en carrière ín de regio te kiezen. Ook komt er een proef in zes gemeenten gericht op het realiseren van duurzame en levensloopbestendige woningen, en komt er ‘zorg op maat’ voor de groeiende groep ouderen om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Daarnaast is in deze deal aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking.

Agrarisch vastgoed

In de Achterhoek gaan overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan de slag voor een beter leef- en woonklimaat. De omslag naar kringlooplandbouw is hier een van de speerpunten, net als het aantrekken van arbeidskrachten van buiten de regio en het verduurzamen van woningen. Daarbij investeert de regio ook in een groene en veilige omgeving, onder meer door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken.

De Regio Deals worden binnenkort ondertekend waarna ze van start kunnen. De komende jaren gaan de regio’s aan de slag met verschillende opgaven en trekken hier op met verschillende departementen en partners uit de regio.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

Lees ook:

Visies op Den Haag Zuidwest

Reageer op dit artikel