nieuws

Zwarte Hond presenteert conceptvisie voor binnenstad Coevorden

Stedenbouw

Zwarte Hond presenteert conceptvisie voor binnenstad Coevorden

Het College van burgemeester en wethouders en de stuurgroep van Coevorden hebben ingestemd met de conceptvisie van De Zwarte Hond voor de binnenstad. De visie is opgesteld in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen in de binnenstad. Ook Centrummanagement Coevorden en Domesta staan volledig achter de visie.

De Zwarte Hond ontwikkelde een conceptvisie waarin, na overleg met een denktank vanuit de gemeenschap en tussentijdse rapportages,  de eigenheid van de stad wordt versterkt. Aan veel ideeën en wensen is gehoor gegeven: meer water bij de haven, een overkapping op de Markt, terrassen midden op de Markt, plaats voor de weekmarkt en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Rode draad

Half januari van dit jaar was er een startbijeenkomst voor alle betrokkenen en werden de uitgangspunten vastgesteld. In april hield De Zwarte Hond werkateliers waarin inwoners en organisaties met een maquette aan de slag gingen. Ruim driehonderd mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid. Van alle ideeën werden foto’s gemaakt en hieruit analyseerde De Zwarte Hond een rode draad.

Zwarte Hond conceptvisie Coevorden

Markt wordt ‘huiskamer’

In de conceptvisie wordt de Markt de ‘huiskamer’ van de binnenstad, conform de centrumvisie. In de visie zijn veel verwijzingen naar de rijke historie van Coevorden. Zoals het terugbrengen van de koevoorde, een verwijzing naar de veemarkthal, en de realisatie van een bastion aan de Markt en het centraal stellen van het enige kasteel in Drenthe.

Kasteelpark

Het concept Kasteelpark vormt de basis voor de stedenbouwkundige uitwerking van Markt, haven en citadelpunt. Het vergroenen van het gebied is hierbij een belangrijk speerpunt. Door minder verharding en minder parkeren ontstaat de kans voor meer groen en meer water en krijgt Coevorden een zichtbaar groene vesting. Meer groen versterkt de biodiversiteit en geeft verkoeling.

Meer groen en blauw

Op de Markt komen frisgroene eilanden met bomen die het stenige en kille karakter van de markt verzachten. Het parkeren op de Weeshuisweide maakt plaats voor een groene parkruimte. Er komen een bijzonder terras en moestuin. De gracht van weleer op de Weeshuisweide wordt zichtbaar gemaakt met een bijzonder bollenmengsel, zodat die blauw kleurt van de bloeiende bloemen. Aan de randen van het gebied is het denkbaar om bestaande gevels te vergroenen door geveltuinen. Het verwijderen van een aantal tegels voor de panden biedt ruimte voor klimplanten en stokrozen.

Op de Markt komt een groen dak, een buitenpodium voor optredens, dat wordt voorzien van een waterretentielaag. Overtollig regenwater wordt via de boogconstructie en bijzondere gootelementen afgevoerd naar de Haven. Het water is een bijzonder speelelement voor kinderen en (groot)ouders van Coevorden.

Aanvullend hierop voorziet het plan bij de haven in een extra waterberging. Die uitbreiding komt er in een vorm van een ondiepe waterpartij die in terrassen oploopt.

Doosnede markt - Coevorden De Zwarte Hond

Markt doorsnede

Parkeren

Er wordt ingezet op een autoluwe omgeving. Dit betekent dat voorrang wordt gegeven aan voetgangers en fietsers. Er is nog steeds voorzien in voldoende parkeerplaatsen in de binnenstad op loopafstand van de nieuwe huiskamer. Het parkeren op de Markt wordt verplaatst en verspreid over de binnenstad. Op de Molenbelt het Bogasterrein komen nieuwe parkeerplaatsen.

Een voorwaarde is dat de looproutes van deze parkeerplaatsen naar Markt, haven en winkelstraten aantrekkelijk moeten zijn voor de bezoekers.

Rond en onder de markthal kunnen markten en concerten worden gehouden. Op de Weeshuisweide en de Markt is ruimte voor grotere evenementen. In de haven kunnen boten aanmeren, net als de watertaxi vanuit De Huttenheugte.

Notaristuin en citadelpunt

De voormalige notaristuin leent zich voor uitbreiding met twee nieuwe bouwblokken met appartementen. Zo ontstaat samen met het voormalige postkantoor en nog te verbouwen waterschapsgebouw een geheel van woongebouwen. Het realiseren van woningen voegt levendigheid en activiteit toe aan deze zijde van het plein. Aan de kade aan het water past een derde, meer publiek gebouw. Bouwmassa’s van maximaal vier tot vijf bouwlagen met kap zijn goed inpasbaar op de citadelpunt. De ruimte tussen de gebouwen op de citadelpunt kan als omsloten tuin opgevat worden.

Het eindrapport en de conceptvisie zijn hier in te zien. Ook staat meer informatie op de gemeentelijke website. Na het zomerreces discussieert de gemeenteraad verder over de Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide.

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel