nieuws

Rotterdam kiest voor goede en slimme groei

Stedenbouw

Rotterdam kiest voor goede en slimme groei
Beeld: OMA

Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de stedelijke dynamiek van Rotterdam. Dat vraagt om voldoende geschikte woningen, werklocaties en goede voorzieningen.

Om deze opgave goed te begeleiden, heeft het college vandaag de Strategische Verkenning Verstedelijking vastgesteld. Wethouder Bas Kurvers (bouwen): “Op hoofdlijnen geven we prioriteit aan een aantal lopende en nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals MerweVierhavens. Maar ook een aantal nieuwe ontwikkelingen nabij OV-voorzieningen, waaronder Alexanderknoop. En grootschalige verstedelijking in het gebied Kralingse Zoom- Stadionpark in combinatie met een nieuwe Oeververbinding.”

Vier stappen richting 2040

Wethouder Kurvers: “We willen wonen, werken en recreëren beter combineren in verschillende gebieden. Richting 2040 voorzien we vier acties.”

– De eerste actie is het verdichten en ontwikkelen in bestaande en prioritaire gebieden zoals Feijenoord City, de Rijnhaven en MerweVierhavens.
– Daarnaast ziet Rotterdam kansen voor het beter benutten van de ruimte bij ov-knooppunten en metrolijnen, zoals Alexanderknoop, Kralingse Zoom/Brainpark, Hart van Zuid en Maashaven.
– Als derde stap zet Rotterdam in op grootschalige verstedelijking in het gebied Kralingse Zoom-Stadionpark en verdichting rond de Oude Lijn met metrokwaliteit: verstedelijking in samenhang met een nieuwe oeververbinding en nieuw station Stadionpark in het gebied Kralingse Zoom-Stadionpark.
– De vierde stap is op hele lange termijn en gaat uit van een westelijke oeververbinding.

Deze verstedelijkingslocaties dragen bij aan de bouwambitie van 50.000 woningen tot 2040 en zorgt voor een stabiele, continue bouwstroom op de lange termijn

De groei van de stad gaat uiteraard om meer dan alleen woningen. Het vraagt ook om voldoende goede scholen, sportvelden, groen en culturele voorzieningen.

Al deze functies kennen een ruimtevraag in de stad. Slimmer omgaan met de beperkte ruimte die beschikbaar is binnen de stad is daarom heel belangrijk. Rotterdam kiest voor goede en slimme groei; meervoudig en intensief ruimtegebruik is noodzakelijk. Stapelen, delen en slim programmeren is de norm. De stad kent daarvan al voorbeelden, zoals een tijdelijk schaatsbaan in de winterstop op hockeyvelden in de Esch (slim programmeren) en het Dakpark met de bigshops in Delfshaven (stapelen).

Omgevingsvisie: Gesprek met de stad

Deze bouwopgaven, hun economische en sociale kansen én de bijbehorende uitdagingen in mobiliteit en de energietransitie moeten samenkomen in de Rotterdamse Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een kans op de groei in samenhang vorm te geven en Rotterdam nog aantrekkelijker te maken. Zij wordt verwacht in 2020.

Bron: Gemeente Rotterdam

Lees ook:

 

 

 

Reageer op dit artikel