nieuws

Rotterdam bouwt ‘ouderenhubs’ met het oog op de vergrijzing

Stedenbouw

Rotterdam gaat ‘ouderenhubs’ realiseren met het oog op de vergrijzing van de stad. Samenbrengen van woningen, welzijn- en zorginstellingen in centrale ouderenvoorzieningen moet tot langere zelfredzaamheid leiden.

Rotterdam bouwt ‘ouderenhubs’ met het oog op de vergrijzing
Lancering Ouderenplan Rotterdam

Het gemeentebestuur wil de centrale ouderenvoorzieningen vooral op plaatsen waar nu al zorg- en verpleegvoorzieningen of 55+ woningen staan. Levensloopbestendige huizen en andere woonzorgconcepten die het gat dichten tussen zelfstandige woningen en het verpleegtehuis, moeten in dezelfde clusters verrijzen.

Fysieke ingrepen

Van de 14 miljoen euro die de gemeente in vier jaar tijd in het ouderenprogramma steekt, gaat ongeveer de helft naar fysieke ingrepen. Zo komen er nieuwe scootmobielstallingen, meer bankjes en verlaagde stoepen in de buitenruimte rond de hubs. Sommige bestaande seniorencomplexen, die stammen van voor het tijdperk van de scootmobiel, krijgen een lift. Domotica-oplossingen moeten ook een handje helpen.

Rotterdam mikt de komende paar jaar op zes tot acht ‘ouderenhubs’. De verwachting is dat er op lange termijn plek is voor twintig tot veertig hubs. Zorg en wijkvoorzieningen kunnen hier slimmer worden georganiseerd. De gemeente wil er gaan werken met een aantal preferente aanbieders, om versnippering van zorgbudgetten tegen te gaan. Koppeling van budgetten moet ook het realiseren van wijkrestaurants en activiteitenvoorzieningen vereenvoudigen.

Rotterdam anticipeert met zijn ouderenprogramma op de aankomende vergrijzing. Nu is 15 procent van de Rotterdammers ouder 65 jaar, maar in 2035 geldt dat al voor één op de vijf bewoners.

Lees ook:

 

 

Reageer op dit artikel