nieuws

Oproep vanuit de vakgemeenschap ‘betrek ontwerpers bij de uitvoering van de NOVI’

Stedenbouw

Oproep vanuit de vakgemeenschap ‘betrek ontwerpers bij de uitvoering van de NOVI’
Welke bijdrage ontwerpers aan de NOVI kunnen leveren heeft de vakgemeenschap aangetoond met de resultaten van ontwerpend onderzoek voor vijf grote steden en vier regio’s.

Vandaag is de lancering van de (Ontwerp) Nationale Omgevingsvisie. Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het Rijk zet daarmee de koers uit om het hoofd te bieden aan deze urgente opgaven en streeft daarbij om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en zoveel mogelijk te versterken. Dit onderschrijven de BNA, NVTL en BNSP maar willen wel duidelijk maken dat ontwerpers, (landschaps)architecten en stedenbouwers hieraan kunnen bijdragen. Resultaten van ontwerpend onderzoek voor vijf grote steden en vier regio’s tonen dit aan.

De recent verschenen publicaties ‘De Stad van de Toekomst’ en ‘De Regio van de Toekomst’ bieden een rijkdom aan ruimtelijke oplossingen voor grote opgaven en mogelijke toekomstbeelden die ook voor de NOVI concrete input hebben geleverd. De branche- en beroepsverenigingen doen hiervoor een oproep aan bestuurlijk Nederland. Bekijk een korte versie hieronder of de hele oproep via de link:

Wij roepen bestuurlijk Nederland op, minister Ollongren voorop, om ruimte te creëren waarin ontwerpers in samenwerking met andere ‘omgevingsdeskundigen’ onderzoekend kunnen ontwerpen aan integrale oplossingen. NVTL-voorzitter Ben Kuipers: “De ruimtelijke ontwerpers van BNA, BNSP en NVTL staan klaar om hun ontwerpkracht in te zetten voor het Nederland van de Toekomst.” Voormalig BNA-voorzitter Nathalie de Vries: “De maatschappelijke urgentie is groot, de toekomst wacht niet. Een wake up-call dus, zodat de Novi na de lancering vandaag ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.” (Nathalie de Vries heeft deze week de voorzittershamer van de BNA overgedragen aan Francesco Veenstra, redactie). BNSP-voorzitter Rob van der Velden: “Het goed verbinden van de schaal van wijk, stad, regio en land is een voorwaarde om de ruimtelijke kwaliteit van Nederland te verbeteren bij het realiseren van de noodzakelijke transities.”

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel