nieuws

Kader gebiedsontwikkeling voor district Merwe-Vierhavens vastgesteld

Stedenbouw

Kader gebiedsontwikkeling voor district Merwe-Vierhavens vastgesteld

Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam willen samen met ontwikkelaars en andere stadsmakers in Merwe-Vierhavens (M4H) een uniek district ontwikkelen. Het ruimtelijk Raamwerk MH4 is hiervoor vastgesteld door de gemeenteraad Rotterdam.

Toelichting gemeente Rotterdam – De eerste contouren voor het gebied zijn opgenomen in het Ruimtelijk Raamwerk en bieden richtlijnen voor de invulling van het gebied. Daarmee zetten de partners de volgende belangrijke stap in de herontwikkeling van dit woon- en werkdistrict. Met deze herontwikkeling wordt de traditie ‘haven eruit, stad erin’ doorbroken. Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) is een oud haventerrein van circa 100 hectare gelegen aan de noordkant van de Maas.

De kern van het raamwerk bestaat uit een aantal onderdelen:

– Verschillende deelgebieden met elk een eigen mix aan werken, wonen en voorzieningen, zoals het Galileipark en het Keilekwartier.
– Betere aansluiting van M4H op de omgeving, onder andere door nieuwe toegangswegen van het gebied op de Vierhavensstraat en de Schiedamse weg.
– Het zoveel mogelijk scheiden van vrachtverkeer en fietsers/voetgangers op twee belangrijke routes: de Makersstraat (Keileweg + Galileistraat, vooral het zware verkeer) en de Havenallee (Marconistraat + Benjamin Franklinstraat, vooral voor fietsers en voetgangers).
– Twee prominente plekken op de twee plekken waar de Makersstraat en Havenallee elkaar kruisen. De monumentale Citrusveiling en FERRO-gashouder markeren deze kruispunten en krijgen een zo publiek mogelijke functie.

Makers District

Samen met RDM Rotterdam – de oude Rotterdamse Droogdokmaatschappij en tegenwoordig een florerende innovatiehub – vormt M4H het Rotterdam Makers District. Er is plek voor ondernemers en kennisinstellingen uit de nieuwe economie. Jonge bedrijven krijgen de kans uit te groeien tot gevestigde ondernemingen. Jongeren kunnen er kennis maken met techniek. Nieuwe technologieën kunnen ontstaan door spontane samenwerkingen. Dat maakt het stadsdeel tot een proeftuin voor de circulaire economie. Innovatieve maakindustrie komt tot bloei in een bruisende stedelijke omgeving met woningen, horeca, onderwijs en cultuur.

Reageer op dit artikel