nieuws

Transformatieplein 2019: Rotterdam zoekt balans tussen wonen en werken

Stedenbouw

Transformatieplein 2019: Rotterdam zoekt balans tussen wonen en werken
Rotterdam Ahoy Convention Centre, ontwerp Kraaijvanger Architects

De trek naar de stad vergt meer woningen, werkplekken en voorzieningen. En ook the next economy laat Rotterdam niet onberoerd. De Maasstad werkt op tal van manieren aan een geheel nieuwe digitale economische, sociale en kennisinfrastructuur zodat er ook in de toekomst op duurzame manier gewoond, gewerkt en gewinkeld kan worden.

In Rotterdam komen tal van kansrijke uitdagingen op dit moment samen.Naast het feit dat de stad al jaren met succes meer gezinnen en hoger opgeleiden aan de stad bindt, is een substantieel deel van de beroepsbevolking mbo-geschoold. Om deze groep binnen boord te houden moet er flink geïnvesteerd worden in betaalbare bedrijfsruimten dichtbij de plek waar men woont, onder meer voor de creatieve en/of de maak industrie. Ook de ‘verdienstelijking’ van de maatschappij vraagt ruimte, zoals ook de duurzaamheidstransitie vraagt om verduurzaming van bedrijventerreinen en flexibele en duurzame kantoren (naar label C in 2023).

Retaillandschap

Een andere uitdaging, die ook van invloed is op de werkgelegenheid, betreft de structurele verandering van het retaillandschap door de komst van internet en de veranderende vraag van de consument, waarbij het aantal fysieke winkels de komende jaren waarschijnlijk verder zal afnemen. Ten slotte wil Rotterdam alleen al tijdens de huidige colleperiode (2018-2022) 18.000 woningen bijbouwen, uitlopend tot 50.000 woningen in 2030.
‘Bij deze grote woningbouwopgave moet onze concurrentiepositie ten opzichte van andere steden sterk blijven, nu en in de toekomst’, aldus Petra de Groene, directeur Economie en Duurzaam bij Stadsontwikkeling. ‘Het gaat over 60.000 nieuwe inwoners, die we ook werk en werkplekken willen bieden. In die zin is wonen en werken één opgave.’

Herprogrammering

Op het transformatieplein tijdens de Provada laat de gemeente Rotterdam een aantal cases pitchen die inhaken op de uitdagingen. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer herprogrammering en functiemenging van woon- en werkmilieus. Rotterdam stelt zich in op de grote veranderingen van de next economy. Energietransitie, circulaire economie en digitalisering brengen met zich mee dat bepaald werk verdwijnt of heel anders georganiseerd wordt. In de plaats daarvan komen nieuwe economische activiteiten. Rotterdam volgt deze veranderingen op de voet en past haar aanpak daar op aan.

Functieverandering

Functieverandering van bestaande bebouwing biedt ruimte voor stedelijke verdichting met woningbouw, infrastructuur en voorzieningen. Een voorbeeld hiervan is de transformatie van de kantoortorens aan het Marcoiniplein -nu omgedoopt tot Lee Towers- woningen. De Groene signaleert dat functieverandering ook leidt tot een extra druk op de beschikbare ruimte. ‘Mijn inzet is daarom om de beschikbaarheid van voldoende ruimte voor werk en ondernemen te behouden. Rotterdam moet een werkstad blijven’

Functiemenging

Ook functiemenging is in de Maasstad in opmars, wat kansen biedt voor de maakindustrie. Voor een deel van de bedrijvigheid is functiemenging echter geen optie. Er blijven uiteraard bedrijven die vanwege geluid, uitstoot, geur, veiligheid of grootte geen wonen eromheen verdragen in categorie 3 of 4 Ook hiervoor blijft Rotterdam ruimte houden en maken.

RTM Ahoy Kraaijvanger

De uitbreiding van Ahoy behelst 35.000m2. Dat is meer dan de helft extra ten opzichte van de huidige 60.000m2 Ahoy Arena, Beurs- & Evenementenhallen en huidig Congres- & Vergadercentum. Het is niet alleen het grootste auditorium én de grootste theaterzaal van Nederland (capaciteit 2.750) maar wordt, wanneer de stoelen compleet verwijderd zijn, een muziekzaal voor concerten en events tot 7.000 personen. In totaal 35 Extra zalen en RTM Stage als auditorium vormen samen het Rotterdam Ahoy Convention Centre. Beeld en ontwerp: Kraaijvanger Architects

Hart van Zuid

Hart van Zuid is een belangrijke werklocatie voor Rotterdam-Zuid. Het gebied rondom winkelcentrum Zuidplein zit stevig in de lift, onder meer door investeringen in Ahoy, een ontwerp van Kraaijvanger Architects en verbeterde maatschappelijke voorzieningen. De kantorenstrook langs het winkelcentrum aan de Twentestraat slaagt er vooralsnog niet in om aan te haken bij deze positieve ontwikkeling. Er is sprake van een structurele leegstand omdat de kantoorruimte niet aansluit bij de huidige vraag vanuit de markt. Om toch die slag te kunnen maken is er volgens de gemeente Rotterdam een integraal transformatieplan voor de kantorenstrook nodig waarbij ook wordt gekeken naar de aansluiting van het zogeheten Motorstraatgebied. Door een hoogwaardige oost-westverbinding moet een centrum van Zuid met een duidelijk ‘smoel’ naar de omliggende stedelijke routes ontstaan.

Retailbehoefte

Rotterdam voorziet wat de retailbehoefte in de stad betreft een verder dalende vraag naar winkelruimte, mogelijk tot wel 30%. Buiten de kernwinkelgebieden (Centrum, Alexander, Zuidplein), die vooral sterk blijven omdat ze beleving en een grote concentratie van aantrekkelijke winkels bieden, kampen verschillende winkelstraten met te veel leegstand. Concentratie op kansrijkere plekken (ofwel inkorten van te lange winkelstraten) is nodig. Dit betekent dat voor een deel van de panden geen toekomst meer is als winkel. De gemeente heeft op Zuid, op de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan een transformatiepilot opgezet om kleine eigenaren van winkelpanden te helpen bij het vinden van een nieuwe functie. Hierbij biedt de gemeente hulp en expertise bij bouwkundige en architectonische vragen of bij het doorrekenen van de businesscase.

Mixed zone

Op de Groene Hilledijk komen twee projecten samen. De winkelfunctie wordt er afgebouwd ten faveure van het winkelgebied aan de Beijerlandselaan, die in het verlengde van de Groene Hilledijk ligt. Deze ambitie is beschreven in de gemeentelijke Detailshandelsnota. De Groene Hilledijk wordt daarbij getransformeerd naar een woon/-werkgebied, een zogenaamde ‘mixed zone’. Dit alles moet ten goede komen aan een vitale lokale economie en een aantrekkelijk woonklimaat op de Beijerlandse Laan en de Groene Hilledijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Op 4-5-6 juni organiseren Vastgoedmarkt en de Architect (Vakmedianet) in RAI Amsterdam tijdens de PROVADA het Transformatieplein. In de stand van Vastgoedmarkt presenteren architectenbureaus hun ideeën en referentieprojecten over gebouwen, gebieden en steden aan een collectie van stakeholders. Het betreft projecten die gevestigd zijn in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam en in de provincie Overijssel. Kijk voor meer informatie op Transformatieplein.nl en voor meer informatie over andere  gebieden waarop architecten pitchen Transformatieplein.nl/gebieden.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel