nieuws

Toekomstbeeld Zaanse Kogerveldwijk in 2040

Stedenbouw

Toekomstbeeld Zaanse Kogerveldwijk in 2040

De komende 20 jaar gaat de Kogerveldwijk in Zaanstad transformeren naar een prettiger gebied om in te wonen, werken, spelen en sporten. In de toekomst is het stationsgebied opgeknapt en zijn er op straat veel meer plekken voor ontmoeting. Dat staat in het Perspectief Kogerveldwijk 2040 wat door het college deze week is voorgelegd aan de gemeenteraad.

De verschillende buurtjes zijn beter met elkaar verbonden en de openbare ruimte is groener en mooier en mede daardoor is de verkeersveiligheid en sociale veiligheid toegenomen. Er komen tussen de 2000 en 2500 woningen bij zodat ook toekomstige bewoners in de toekomst een huis kunnen vinden. Ook komt er ruimte voor de bijbehorende voorzieningen zoals een school, kinderopvang en huisartsen. Bovendien blijft er ruimte voor bedrijvigheid, zodat inwoners ook in de toekomst kunnen werken in eigen wijk. Dat staat beschreven in het ‘Perspectief Kogerveldwijk 2040’ wat het college heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit perspectief staan de kaders voor de toekomstige ontwikkelingen van het gebied.

Midden in de wijk ligt station Kogerveld. Het station verdient meer uitstraling en kan een ontmoetingspunt in de wijk worden, door het toevoegen van nieuwe functies Met een station in het hart van de wijk en een directe aansluiting op de snelweg, lijkt de Kogerveldwijk goed bereikbaar. Doordat wegen, het water en de spoorlijn de wijk in stukken knippen is het slecht gesteld met de bereikbaarheid. De gemeente wil ervoor zorgen dat de buurtjes onderling beter bereikbaar zijn en stelt hiervoor niet de infrastructuur centraal, maar het leven, het groen en elkaar ontmoeten in de wijk.

Extra woningen

Door leegstand op bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte beschikbaar voor de bouw van 2.000 tot 2.500 woningen. Op langere termijn komt er mogelijk nog meer ruimte voor woningen, afhankelijk van de plannen voor de A8, die nu een barrière vormt tussen de Kogerveldwijk en ’t Kalf. Dit aantal is meer dan het dubbele van het aantal woningen dat de Kogerveldwijk nu telt. Op die manier kan aan de groeiende behoefte aan woningen worden voldaan.

Mooie, groene en gezellige wijk

In het perspectief staat dat de gemeente de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls wil geven. Op die manier neemt de sociale en verkeersveiligheid toe. Gevaarlijke oversteken van doorgaande wegen moeten worden aangepakt en de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer, vooral ook voor ouderen, wordt vergroot. Mensen moeten in de toekomstige groene, klimaatbestendige wijk lekker kunnen bewegen en sporten en er moet ruimte zijn om elkaar te ontmoeten.

Over MAAK.Kogerveldwijk

Dit gebied maakt deel uit van de aanpak in het kader van MAAK.Zaanstad. De gemeente heeft in gesprek met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners, pand- en gebiedseigenaren, ontwikkelaars en investeerders een visie opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied richting 2040. Die visie heet het “gebiedsperspectief” en is opgesteld nadat de opgaven en kansen van het gebied geanalyseerd zijn. Daarbij is duidelijk geworden dat betere verbindingen tussen buurten, oversteekbaarheid van doorgaande wegen en ontmoetingsplekken op straat belangrijk zijn. Met het gebiedsperspectief voor de Kogerveldwijk heeft de gemeente een instrument in handen waaraan ruimtelijke plannen kunnen worden getoetst en dat richting geeft aan de ambities om woon- en leefkwaliteit te verbeteren.

MAAK.Zaanstad

MAAK.Zaanstad  bestaat uit vier gebieden: Noord, Midden, Centrum en Zuid. Binnen deze gebieden werkt de gemeente met de Analyse Perspectief Strategie-aanpak. Tijdens de analysefase wordt de huidige situatie van het gebied goed in kaart gebracht zodat duidelijk is waar de mogelijkheden voor ontwikkelingen liggen. Vervolgens wordt er een gebiedsperspectief gemaakt. Hierin staan de ambities en uitgangspunten voor het gebied in de toekomst. In de strategiefase wordt uitgewerkt op welke manier het toekomstperspectief gerealiseerd kan worden.

Lees ook:

 

 

Reageer op dit artikel