nieuws

Stationsgebied Den Haag Laan van NOi wordt woon-werkgebied

Stedenbouw

Stationsgebied Den Haag Laan van NOi wordt woon-werkgebied

De projectontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling hebben met Rijnboutt Architectuur en Stedenbouw een schetsontwerp gemaakt voor de vernieuwing van het noordelijk deel van het Stations-gebied Den Haag Laan van NOI. Zij voorzien een levendig woon- en werkgebied met zo’n 2.000 woningen, kantoren en voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. Om er 4.500 mensen te laten wonen en werken verrijzen er gebouwen met hoogtes tot 75 meter en twee torens van circa 125 meter.

Het schetsontwerp geeft invulling aan de gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI van de gemeente Den Haag. Die wil hier een deel van het Haagse woningtekort inlopen en een internationale IT-Tech & Security Campus creëren. Het schetsontwerp laat nieuwe verbindingen met de omliggende wijken zien, veel groen en een verdubbeling van de openbare ruimte met 3.500 m2, hoogwaardig ingericht voor verblijf en ontmoeting.

MRP Development en VORM Ontwikkeling zijn sinds twee jaar eigenaar van het bestaande kantoorpand. In het gebouw zijn 175 tijdelijke woningen voor statushouders en jonge Hagenaars gerealiseerd, een broedplaats voor ondernemers en de Horeca Academie met restaurant. Deze kunnen dankzij een gefaseerde ontwikkeling tot 2023 blijven, net als tal van kleine ondernemers en start ups. Vanaf mei vestigt zich The Hague Tech met tal van andere tech start & scale up’s in het gebouw. De start van de eerste fase van de bouw zal omstreeks 2021 zijn.

Met de gemeente Den Haag zijn de stedenbouwkundige mogelijkheden verkend om bij Station Laan van NOI fors te groeien met woningen en werkplekken. Onder de werknaam ‘AnnA’ presenteren de ontwikkelaars een eerste schets voor een levendige stadsentree met wonen en werken, ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een volwaardig stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen.

De hoofdpunten uit het schetsontwerp AnnA

– Er komen zo’n 2.000 woningen, van micro-appartementen van 40m2 tot enkele grotere appartementen van 200 m2. Jong en oud door elkaar. Dertig procent van de woningen is sociale huur. Daarnaast zijn er ook middeldure huur- en vrijesectorwoningen en eengezinswoningen, zodat gezinnen voor de stad behouden kunnen blijven.

– De nadruk ligt op het gebruik van trein, tram en fiets met inpandige stallingen voor 7.500 fietsen. Het aantal parkeerplaatsen is beperkt, deze zijn in hoofdzaak voor deelauto’s (voor bewoners), voor bezoekers en mindervaliden. Er komt een mobiliteitspunt voor bezorgdiensten. Bewoners weten dat ze geen parkeervergunning op straat krijgen, er is een strikt parkeerregime in omliggende wijken. In het openbaar gebied en boven de stallingen komt veel groen, ruim 3500 m2. Er is een inventarisatie gemaakt van materialen die kunnen worden hergebruikt. Het energieverbruik wordt minimaal. De inrichting van het openbaar gebied richt zich op bewegen en gezondheid.

– In de plannen is ruimte opgenomen voor wijkvoorzieningen zoals speel- en ontmoetingsplekken aan de Schenk (die als ecologische zone wordt verbonden via een groene voorplaats), rond het stationsplein en op en tussen de gebouwen. De voorzieningen staan in het teken van gezondheid en bewegen, zoals bijvoorbeeld eerstelijnszorg, kinderopvang, sociaal-culturele voorzieningen, mogelijk een hotel, winkels en horeca. De architecten krijgen de opdracht mee om een levendige plint met veel voordeuren te ontwerpen én een gemengde zone tussen de gebouwen en de straat.

– Den Haag is de stad van vrede en recht. Op de IT-Tech & Security Campus komt er dan ook veel ruimte voor bedrijven die bijdragen aan internetveiligheid en de omgang met technologie in onze samenleving. Het totaal aantal nieuwe werkplekken kan oplopen tot 1.500.

– Het gebied krijgt meer en aantrekkelijker looproutes naar het Beatrixkwartier, de Schenk, de wijk en naar Voorburg.

Participatie

Op dit moment bevindt het plan zich nog in de schetsfase. In het eerste ontwerp zijn uitkomsten verwerkt van een informatiebijeenkomst en workshop van juni 2018 over de toekomst van het SOZA-gebied. De ontwikkelaars willen met alle belanghebbenden kijken naar een zo goed mogelijke inpassing.

Vervolgens gaan de projectontwikkelaars en de ontwerpers het schetsontwerp verfijnen met een plangroep van bewoners, geïnteresseerden en belanghebbenden. Op 12 juni presenteren zij de uitkomsten van de plangroep tijdens een tweede openbare informatiebijeenkomst. Het totaal van reacties wordt aan het College van B&W van Den Haag meegegeven, zodat het College de belangen kan afwegen in haar besluit over een Planuitwerkingskader. Dit zogenaamde PUK bevat het kader en de voorwaarden van de gemeente voor uitwerking van het schetsontwerp.

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel