nieuws

Ruimtelijke Verkenning onderzoekt mogelijke toekomstige ontwikkelingen

Stedenbouw

Ruimtelijke Verkenning onderzoekt mogelijke toekomstige ontwikkelingen
Uit de ruimtelijke verkenning 2019 – Oefenen met de toekomst – Scenario Eigenwijk

Vandaag presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving de nieuwste Ruimtelijke Verkenning. Onder de titel Oefenen met de toekomst worden vier scenario’s geschetst voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit.

Gaan we in de toekomst allemaal multimodaal reizen via een app of houden we vast aan onze eigen auto? Is die auto dan zelfrijdend? Hoe beïnvloedt virtual of augmented reality onze beleving van de stedelijke ruimte? En wie besluit er in de toekomst over de inrichting van onze steden?

Vier scenario’s

Het PBL kijkt naar 2049 (een periode van dertig jaar) en verkent mogelijke toekomstige ontwikkelingen, nieuwe opgaven en opvattingen die voor het beleid van belang zijn op verschillende schaalniveaus, van gemeentes tot het Rijk. Dat gebeurt aan de hand van vier verhalende scenario’s Bubbelstad, Groenrijk, Beursplein en Eigenwijk. De scenario’s zijn geen doel op zich, maar een middel dat kan worden gebruikt in beleidsprocessen die zijn gericht op visievorming, strategiebepaling en coalitievorming.

De publicatie van de vier scenario’s is het startpunt voor een vervolg. Het PBL organiseert in 2019 een serie workshops om met betrokkenen bij visie- en planvorming voor de toekomst van stedelijke regio’s actief met de scenario’s aan de slag te gaan.

Reageer op dit artikel