nieuws

Opening Marktplein Dokkum en IJsfontein

Stedenbouw

Opening Marktplein Dokkum en IJsfontein
Marktplein en IJsfontein Dokkum door Hosper. Beeld Luuk Kramer

Onlangs is op het Marktplein van Dokkum, met daarop de IJsfontein, geopend. HOSPER maakte in opdracht van de gemeente Dongeradeel (Noardeast-Fryslân) een breed gedragen ontwerp i.s.m. de Mienskipkommisje, Enno Zuidema en Birthe Leemeijer.

Toelichting Hosper – Uitgangspunt was een integraal plan waarin de vele historische elementen van deze plek tot hun recht komen en wat tegelijkertijd een vanzelfsprekende vrije ruimte vormt voor allerlei activiteiten. Het centrum van Dokkum kent een bewogen geschiedenis die verbonden is aan de moord op Bonifatius en de Waalse furie. Het Marktplein markeert een belangrijke en historische plek binnen Dokkum. Het plein en de grond daaronder is aangemerkt als archeologische vindplaats met haar graven en de restanten van de abdij en kloosterkerk.

Marktplein en IJsfontein Dokkum door Hosper. Beeld: Luuk Kramer

Marktplein en IJsfontein Dokkum door Hosper. Beeld Luuk Kramer

In de herinrichting is het plein en hoogste punt van de terp van Dokkum als ruimtelijke beleving in ere hersteld en zichtbaar gemaakt. Dit verhoogde pleinvlak is tegelijkertijd zodanig ontworpen dat er bomen kunnen groeien, zonder de archeologisch waardevolle grond daaronder te verstoren. Op het plein zijn de contouren van de voormalige abdijkerk zichtbaar gemaakt; in de bestrating en door middel van opgetrokken muurtjes van kloostermoppen.

De verharding op het plein wordt gevormd door grote langwerpige granieten tegels, refererend aan (en met dezelfde maatverhoudingen als) de historische grafzerken van de graven die onder de grond liggen. De lichte grijs-gele kleur van het gebruikte graniet is geïnspireerd op de grondlagen waaruit de terp is opgebouwd en geeft het plein samen met het gras een warme en parkachtige sfeer. Op verschillende plekken op het plein staan granieten zitelementen, als opgetilde grafzerken, met zitvlakken van verduurzaamd bamboehout en daaronder ledlijnverlichting.

Marktplein en IJsfontein Dokkum door Hosper. Beeld: Luuk Kramer

Marktplein en IJsfontein Dokkum door Hosper. Beeld Luuk Kramer

Voor de Markt in Dokkum is in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 en als onderdeel van het project 11fountains, een IJsfontein ontworpen door kunstenares Birthe Leemeijer. Deze IJsfontein laat op een innovatieve manier ijsvorming plaatsvinden die Bonifatius, de Elfstedentocht en de klimaatverandering met elkaar verbindt.

Lees ook:

Foto's

Reageer op dit artikel