nieuws

Den Haag wil groei in Internationale Zone

Stedenbouw

Den Haag wil groei in Internationale Zone
Woningbouw aan het Verhulstplein is een van de projecten uit de Gebiedsvisie Internationale Zone. Het ontwerp voor De President is van Klunder Architecten

Door de groei van internationale organisaties in Den Haag verwacht de stad een groei in de Internationale Zone, dit staat in de nieuwe onlangs gepresenteerde conceptgebiedsvisie voor dit gebied. Het stadsbestuur wil meer groen en buitenruimte als onderdeel van veiligheidsmaatregelen en de kwaliteit van het groen verbeteren. Rondom het Vredespaleis, Congresgebouw en de Frederikkazerne liggen kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Verder zijn er ambities voor sneller openbaar vervoer en nieuwe routes voor de wandelaar, de fietser en de automobilist.

Het afgelopen jaar zijn er in Den Haag zestig nieuwe internationale organisaties bijgekomen. De gemeente Den Haag heeft onderzocht hoe ze de groei van deze internationale organisaties kunnen faciliteren, met behoud van karakteristieke wijken en het vele groen. Er is ook gekeken naar wat het gebied nog meer nodig heeft voor haar inwoners, zoals extra woningen, openbaar vervoer, groen en voorzieningen. Het gebied strekt zich over een groot deel van de stad: van Benoordenhout tot het Gemeentemuseum.

Bouwprojecten in dit kader zijn:

Toekomst Westbroekpark en Scheveningse Bosjes
Uitbreiding en renovatie NATO-complex
Huisvesting Kosovo Rechtbank
Herontwikkeling voormalig ministerie Infrastrctuur en Milieu (I&M) aan de Plesmanweg
Renoveren en uitbreiding NCIA/NATO-complex
Uitbreiding Madurodam
Toren van Oud en herinrichting openbare ruimte The Hague World Forum
Nieuwe appartementen aan het Verhulstplein  (De President naar een ontwerp van Klunder Architecten)

Andere projecten in de Internationale Zone

Tijdelijke huisvesting Catshuis

Het Binnenhof wordt voor 5,5 jaar gerenoveerd. Tijdens de renovatie worden de medewerkers die werkzaam zijn op het Binnenhof tijdelijk in rijkspanden door de hele stad gehuisvest. Een van deze rijkspanden is het Catshuis dat in de Internationale Zone staat. Het Catshuis is de officiële ambtswoning van de minister-president en wordt nu en ook straks gebruikt voor officiële ontvangsten en vergaderingen. Op het terrein van het Catshuis komt een tijdelijke kantoorvoorziening voor ongeveer 200 medewerkers van het ministerie. Als de renovatie van het Binnenhof na 5,5 jaar klaar is, gaan de medewerkers terug naar het Binnenhof en wordt de tijdelijke kantoorvoorziening op het Catshuisterrein verwijderd.

Gevelkunstwerk
Aan de gevel van het voormalige gebouw op het Verhulstplein bevond zich het markante kunstwerk van beeldend kunstenaar Harry op de Laak (Venlo, 1925 – Horn, 2012). Deze sgraffito, genaamd ‘Natuur en Techniek’, werd in 1957 voltooid bij de bouw. Het werk is typerend voor de naoorlogse wandkunst die tij-dens de wederopbouw van Nederland op veel plaatsen werd gerealiseerd. In 2017 werd het leegstaande kantoorgebouw aan het Verhulstplein gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouwcomplex De President. Op verzoek van de gemeente en buurtbewoners werd er destijds afgesproken dat er getracht zou worden om het kunstwerk te behouden. Geen eenvoudige opgave, want de afzonderlijke panelen waren zwaar én kwetsbaar tegelijkertijd. Men is er in geslaagd om het kunstwerk tijdens de sloop met zorg te verwijderen. In het nieuwe ontwerp heeft het kunstwerk weer een prachtige plaats gekregen. Hoewel De President nog niet gereed is, is het gevelkunstwerk, opgeknapt en wel, vanaf nu weer terug op de min of meer vertrouwde plek.  Bekijk het filmpje van de onthulling

Nieuwe huisvesting Europol

De afgelopen jaren is Europol gegroeid als gevolg van de toename van het aantal deelnemende lidstaten en de uitbreiding van het takenpakket. Om Europol goed te kunnen huisvesten gaan een aantal medewerkers tijdelijk werken in het pand naast Eurojust aan de Jan Willem Frisolaan 13 in de Internationale zone.

Het gebouw aan de Jan Willem Frisolaan 13 is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Het pand wordt voorbereid op het tijdelijk gebruik en aangepast voor Europol. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het najaar van 2018 en duren tot eind 2020.

In gesprek met de buurt

In aanloop naar het opstellen van de visie heeft de gemeente Den Haag bijeenkomsten georganiseerd met belanghebbenden uit de buurt. Een aantal punten uit deze bijeenkomsten is verwerkt in de concept gebiedsvisie zoals dat op bepaalde plekken geen hoogbouw komt, het historische karakter van de wijk en het huidige groen behouden blijft en dat wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied.

De concept Gebiedsvisie Internationale Zone ligt tot 2 juni ter inzage bij het Stadsdeelkantoor Centrum en Scheveningen. Na de terinzagelegging wordt de gebiedsvisie vastgesteld.

Lees ook:

 

 

 

Reageer op dit artikel