nieuws

Stedelijke visie Brainport Smart District gepresenteerd

Stedenbouw

Stedelijke visie Brainport Smart District gepresenteerd
©Plomp

UNStudio, UNSense en Felixx Landscape Architects & Planners hebben de stedelijke visie gepresenteerd voor Brainport Smart District in Brandevoort, Helmond. De nieuwe wijk is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, participatie, sociale samenhang, veiligheid, gezondheid, data-uitwisseling, nieuwe transporttechnologieën en eigen energieopwekking.

Toelichting UNStudio//Felixx Landscape Architects – In de komende tien jaar worden er in Brainport Smart District 1500 nieuwe woningen en 12 hectare met bedrijfspanden gerealiseerd. In het project worden de nieuwste technologieën en inzichten toegepast om tot een duurzame, circulaire en sociaal hechte wijk te komen, gekenmerkt door gemeenschappelijk energieopwekking, voedselproductie, watermanagement, gezamenlijk databeheer en grensverleggende transportsystemen.

BSD wordt een ‘Living Lab’: een gemengde woonwijk georganiseerd rond een centraal park en omringd door bedrijfspanden en groen. Met de wijk hoopt men een nieuwe relatie tussen gebouwen en landschap te bewerkstelligen, waarbij beide elementen elkaar in kwalitatieve zin versterken. Het landschap wordt gebruikt als productieomgeving voor voedsel, energie, water, afvalverwerking en biodiversiteit.

Landschapsvisie Brainport Helmond Felixx

Sociaal Landschap – De organisatie van het productielandschap creëert nieuwe partnerschappen en sociale netwerken binnen BSD. De kavels zijn georganiseerd in een reeks stroken (van noord naar zuid) die het district in tien zones onderverdelen. Binnen elke strip wordt gestreefd naar het sluiten van productie- en consumptiestromen. Bewoners wordt aangemoedigd gemeenschappelijke initiatieven te ontplooien, zoals gezamenlijke stroomopwekking en gedeeld grondgebruik.

Geen chronologisch proces

In tegenstelling tot de meeste andere stedenbouwprojecten wordt BSD niet volgens het gangbare chronologische proces ontwikkeld, van eerst ontwerp en dan uitvoering. Maar ontwerp en realisatie gaan hier hand in hand; ze vinden tegelijk plaats in een proces van stapsgewijze gebiedsontwikkeling. De nieuwe wijk moet bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam, uniek leefconcept dat draait om experimenteren en ‘leren door te doen’.

Flexibel

Het totale oppervlak van Brainport Smart District bedraagt 155 hectare: meer dan 320 voetbalvelden. Het plan van UNStudio combineert maximale groeimogelijkheden met een flexibel kader voor toenemende bebouwingsdichtheid. Voor de toekomstige economische en sociale dynamiek is de locatie onderverdeeld in tien stroken die van noord naar zuid lopen. In die opzet zijn verschillende, stedelijke en groene concentraties en toepassingen mogelijk.

Masterplan - Felixx Landscape Architects and Planners

Kernaspecten

– Een flexibele wijk. In plaats van een ontwerp dat al helemaal vastligt, omvat de stedelijke visie van UNStudio een flexibel raamwerk dat op basis van gebruikerswensen kan worden ingevuld. Zowel de bebouwde als groene delen worden als productieve ruimten gezien, waar een mix van wonen, werken en vrije tijd mogelijk wordt gemaakt. Een centraalgelegen park, dat collectief wordt beheerd, vormt het kloppende hart van de wijk. Hier kunnen alle bewoners gezond recreëren en eventuele culturele evenementen bijwonen.

– Gemeenschap van innovators. Brainport Smart District richt zich op nieuwe lokale en internationale gebruikers en is op zoek naar grensverleggende woon- en werkconcepten. Bewoners wordt aangemoedigd gemeenschappelijke initiatieven te ontplooien, zoals gezamenlijke stroomopwekking en gedeeld grondgebruik. Bedrijven zijn idealiter actief op innovatieve onderzoeksgebieden.
Het productieve landschap en de productieve stedelijke omgeving creëren een lokale economie die ontegenzeggelijk made in BSD is.

– Circulariteit en klimaataanpassingen. In de visie van UNStudio worden de hoge ambities voor BSD op het gebied van klimaataanpassing en circulariteit vertaald in een kader waarin ecologische, sociale en economische duurzaamheid haalbaar is. Door al vroeg in het proces rekening te houden met circulariteit ontstaat er synergie tussen innovatieve oplossingen op verschillende schaalgroottes. Brainport Smart District vormt door de integratie van circulariteit een nieuwe standaard voor projectrealisatie: niet alleen in het gebruik van grondstoffen en energie, maar ook wat betreft de biodiversiteit, gezondheid en nieuwe economische mogelijkheden.

– Technologie. Het technologische universum van BSD voorziet in de uitwisseling van data en informatie om landschap, gebouwen en openbare ruimtes efficiënter te laten functioneren door middel van naadloze connectiviteit.

Brainport Brandevoort

In de komende tien jaar worden er in Brainport Smart District 15oo nieuwe woningen en 12 hectare met bedrijfsruimte gerealiseerd

– UNSense, 100 woningen. Ook de door UNStudio opgerichte arch tech company UNSense is betrokken bij de ontwikkeling van Brainport Smart District. Op dit moment is UNSense bezig met de vorming van een consortium, om een woonwijk voor 100 huishoudens (voor een dwarsdoorsnede van de samenleving) te realiseren. Middels de implementatie van een urban data platform wordt onderzocht hoe data kunnen worden toegepast om bewoners een betere stedelijke leefomgeving te bieden.

UNStudio-BSD-Helmond-Autumn-Harvest-CopyrightPlomp

©Plomp

Er is een groeiende behoefte aan regie over eigen data. Door data als een currency (waardepapier) te beschouwen en zeggenschap bij de inwoners te leggen, wordt in een gecontroleerde testomgeving verkend hoe dit kan leiden tot alternatieve economische modellen. Op basis van de gedeelde data zullen diensten en digitale voorzieningen worden ontwikkeld op het gebied van mobiliteit, voedselvoorziening en retail. Op die manier kunnen inwoners profiteren van een aangenamere leefomgeving en persoonlijke kostenbesparingen. Een Board of Ethics dient als objectief adviesorgaan over onderwerpen zoals data eigenaarschap, privacy, regelgeving en commercieel gewin voor de eindgebruiker.

Credits:
Stedenbouwkundige visie:
UNStudio – Ben van Berkel met Dana Behrman, Misja van Veen en Maria Zafeiriadou, Pedro Silva Costa, Chen Shijie
Data- en technologiestrategie: UNSense
Ecologie en landschap: Felixx Landscape Architects & Planners – Michiel Van Driessche, Maria E. Castrillo, Fangfei Liu, Ilva Mistaku
Opdrachtgever: Stichting Brainport Smart District is een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond en Brainport Development.
Circulariteit: Metabolic
Data analyse en modellering: Habidatum

 

Lees meer over de betrokken architecten

Foto's

Reageer op dit artikel