nieuws

Minister Ollongren geeft visie op ruimtelijk Nederland

Stedenbouw

Minister Ollongren geeft visie op ruimtelijk Nederland

Minister Ollongren hield op 11 maart de Planologielezing. Ollongren gaf tijdens deze lezing voor de vereniging van planologie van de Rijks Universiteit Groningen haar visie op ruimtelijk Nederland. “Vooruitgang kan winnen van stilstand. Als we er samen voor staan en voor gaan.”

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. De minister vroeg daarom de studenten hoe ze willen dat het land er dan uit ziet. Ze stelde dat de energie- en klimaatomslag ruimtebepalend zal zijn. “De wijze waarop energie wordt gewonnen en opgewekt, is altijd terug te vinden in het landschap. Zo zijn in Groningen de rechte kanalen in de Veenkoloniën de sporen van de veenwinning, en getuigen boortorens en jaknikkers van de productie van gas en olie.”

Windmolens en zonnepanelen zullen halverwege deze eeuw een normaal verschijnsel zijn in het landschap. De wind- en zonneparken die Nederland nodig heeft zou 20% van het Nederlandse landoppervlak in beslag nemen, rekende ze voor. Omdat het rendement van een windmolen op zee drie keer hoger ligt, zal daarom daar veel moeten gebeuren. Dat brengt grote dilemma’s met zich mee, stelde Ollongren. Hoe pas je dit bijvoorbeeld ruimtelijk in, zonder dat scheepvaart en visser grote overlast ervaren?

Draagvlak

Omdat het grote invloed heeft op het dagelijks leven van mensen is draagvlak ontzettend belangrijk, benadrukte Ollongren. “Draagvlak begint bij juist informeren, vroegtijdig betrekken bij aanpassingen in de wijk, keuzes laten maken en, indien mogelijk, financiële compensatie of het laten meeprofiteren van de lokale economie.” Wanneer mensen zich gehoord en betrokken voelen zullen ze de veranderingen beter accepteren.

Om te voorkomen dat de rijksoverheid de positie van windmolenparken moet bepalen roept Ollongren de provincies en gemeenten op om zich actief en progressief op te stellen. Ze prees de gemeenten die nu al draagvlak vergroten, initiatiefnemers steunen en participatie stimuleren.

40 jaar

Veertig jaar lijkt voor sommigen misschien kort, maar er kan veel veranderen in ‘een half mensenleven’. Ze moedigde daarom de jonge planologen aan tot goede keuzes. “Jullie zetten nu duurzame woonwijken, groene industrieterreinen en natuurparken op de tekentafel. Jullie bepalen in niet geringe mate hoe Nederland er in de volgende eeuw uitziet.”

Lees hier de hele speech van Minister Ollongren

 

Reageer op dit artikel