nieuws

Rotterdam benoemt Quality team voor gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Stedenbouw

Rotterdam benoemt Quality team voor gebiedsontwikkeling Feyenoord City
Het nieuwe Feyenoord City Stadion door OMA/David Gianotten

De acht benoemde leden van het Quality team adviseren het college van burgemeester en wethouders over de ruimtelijk kwaliteit van de plannen voor Feyenoord City. De leden zijn gespecialiseerd in de disciplines architectuur, architectuurhistorie, sociaal-economische en sociaal-maatschappelijike stedenbouw en inrichting van de buitenruimte. Het Q-team treedt in de plaats van de reguliere Commissie voor Welstand en Monumenten.

Om op de ruimtelijke kwaliteit te sturen is specifieke kennis van grootschalige complexen, evenementprogramma’s en infrastructuur/knooppunten gewenst. Vier deskundigen op deze disciplines zijn opgenomen in een team van acht, dat verder bestaat uit drie leden van de Commissie Welstand en Monumenten en een voorzitter.

Voorzitter

Robert Winkel van het Rotterdamse architectenbureau MEI Architects & planners is benoemd tot voorzitter. Het kwaliteitsteam wordt ambtelijk ondersteund door het secretariaat van Commissie voor Welstand en Monumenten.

Overige leden Quality team Feyenoord City

• Rudolph Eilander / lid commissie W&M – architectuur
• Johanna van Doorn / lid commissie W&M – cultuurhistorie
• Jeroen Ruitenbeek / lid commissie W&M – stedenbouw
• Philomene van der Vliet / deskundige landschapsarchitectuur
• Ton Venhoeven / deskundige knooppunten
• Paul Diederen / deskundige venues
• Aruna Vermeulen / burgerlid – sociaal-maatschappelijk

Ervaring bij Kop van Zuid

Rotterdam heeft in het verleden een paar keer eerder goede ervaring opgedaan met het instellen van speciale welstandskamers: het Q-team Kop van Zuid en het Hoogbouwteam. Deze werkwijze is positief ervaren en heeft bijgedragen aan de succesvolle ontwikkeling en uitstraling van de gebieden. Daarom heeft het college van B&W op 5 februari de leden van het Q-team voor Feyenoord City benoemd.

Meer informatie

Lees ook:

 

 

Reageer op dit artikel