nieuws

Ontwerpwedstrijd Achtersluispolder Zaanstad

Stedenbouw

Ontwerpwedstrijd Achtersluispolder Zaanstad

Ontwerp Veilige Omgeving (OVO) heeft een ontwerpwedstrijd uitgeschreven waarin wordt gezocht naar ontwerpen voor een veilig werk-woongebied voor het noord-oostelijk kwadrant van de Achtersluispolder in Zaanstad.

De Achterhuispolder is een bedrijventerrein aan de zuidoostkant van Zaanstad en grenst aan de gemeente Amsterdam. Het gebied transformeert de komende jaren naar een gemengd gebied waar naast werken ook volop plek is voor wonen en stedelijke voorzieningen. Bovendien wil Tony’s Chocolonely haar kantoor met experience in het monumentale pand ‘De Vrede’ langs het Noord Hollands Kanaal vestigen. In het gebied bevindt een rioolwaterzuiveringsinstallatie, een inrichting die valt onder de werking van het Besluit Externe Veiligheid inrichtingen en de enige ontsluitingsweg van het zuidelijk deel van de Achtersluispolder. Bovendien ligt het gebied in de invloedssfeer van de provinciale weg, het Noordzeekanaal en de rijkswegen A8 en A10.

Woon- werkgebied

Deze ontwikkelingen vragen om ontwerpprincipes die de transformatie naar een gemengd werk-woongebied (bege-)leiden. Er wordt gezocht naar het Zaans mengen, waarbij bedrijven en lichte industrie naast wonen bestaan, een combinatie die Zaanstad van oudsher kent maar met nieuwe mogelijkheden en steeds ontwikkelende bedrijven nieuwe kansen biedt. Principes die structuur en duidelijkheid geven in de transformatie van het gebied en principes die de combinatie van werken en wonen borgen, op zowel kavel als gebiedsniveau.

Prijsvraag Achtersluispolder

Veiligheid

In het gebied spelen vier veiligheidsvraagstukken waarop in het antwoord moet worden gegeven, Externe veiligheid, Sociale Veiligheid, Waterveiligheid en Verkeersveiligheid. Het netwerk OVO is op zoek naar inspirerende ideeën en concepten waarin de veiligheidsbeperkingen als uitdaging voor het ontwerp worden gezien. De inzending kan zich focussen op de vraag hoe het toekomstig gebied eruit kan komen te zien in verhouding tot omgevingsveiligheid en wat de kansen zijn voor het gebied.

De prijsvraag staat open voor teams bestaande uit (beginnende) professionals met een achtergrond in de planologie, stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur, stadsgeografie, mobiliteit en veiligheidskunde. Ook kunnen starters, studenten en ondernemers, bedrijven (of combinaties daarvan) inzenden voor de prijsvraag.

De deadline is 1 mei 2019. Vervolgens kunnen ze het presenteren tijdens het festival WeMakeTheCity. Daar wordt op 21 juni de winnaar bekendgemaakt. De beste inzending wint 2000 euro.

Meer informatie of bekijk de pdf voor meer informatie en het reglement

Resultaten voor ‘gebiedsontwikkeling’

Reageer op dit artikel