nieuws

De inclusieve wijk voor sociale cohesie

Stedenbouw

De inclusieve wijk voor sociale cohesie

iCAREnext, een multidisciplinair samenwerkingsverband gevormd door od205, groosman, Kaap-O en zorgorganisatie +Vijf, een initiatief van Pameijer, heeft een aanpak ontwikkeld gericht op de sociale, ruimtelijke en technologische aspecten van onze leefomgeving. Deze aanpak met de titel ‘De wijk van morgen’ leidt tot een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te voeren.

Toelichting: ICAREnext – Er zijn veel mensen met een (zeer) klein sociaal netwerk. Sommigen hebben door het bereiken van een hoge leeftijd al veel familie en vrienden verloren. Anderen hebben te maken met psychische of mentale beperkingen, of weten als nieuwkomer nog niet goed aan te sluiten op onze taal en cultuur. Dit leidt tot urgente sociale vraagstukken op het gebied van eenzaamheid, overlast in buurten en wijken, personeelstekorten en stijgende kosten.

Door deze vraagstukken ontstaan kansen om op lokaal niveau met gemeenten, corporaties en ondersteunende professionals tot constructieve interventies te komen. Interventies die een positieve bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en ontwikkeling van kwetsbare burgers. Met ‘De wijk van morgen’ haakt iCAREnext hierop in door zich te richten op het (her)ontwerpen van gebouwen en wijken. Dit met als doel het creëren van (woon)omgevingen die een positieve impact hebben op het ontstaan en uitbreiden van sociale netwerken.

Bouwstenen

iCAREnext ontwikkelde acht bouwstenen voor een inclusieve (woon)omgeving. Deze zorgen voor samenhang tussen het sociale, ruimtelijke en technologische domein. Het resultaat is een woonomgeving waarin wijkbewoners, met en zonder ondersteuningsvraag, met elkaar verbonden worden. Gemeenschappelijke faciliteiten zoals gemaksdiensten hebben een centrale plek in de wijk gericht op ontmoeting, verbinding en peer support. Professionele zorg en ondersteuning wordt vanuit de wijk georganiseerd door hulpverleners en ervaringsdeskundigen. De bewoners worden betrokken bij de transformatie naar zo’n nieuwe woonomgeving. Zij hebben een actieve rol in het ondersteunen van elkaar vanuit hun eigen kracht, vaardigheden en talenten, eventueel met hulp van een (professionele) coach.

iCAREnext wordt gevormd door stedenbouwkundigbureau od205, architectenbureau groosman, architecten- en onderzoeksbureau Kaap-O en zorgorganisatie +Vijf, een initiatief van Pameijer.

Lees meer

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel