nieuws

Nominaties bekend Bouwen en Diversiteit

Stedenbouw

Nominaties bekend Bouwen en Diversiteit
Kerckebosch Zeist

Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord en Kerckebosch Zeist zijn uit dertig inzendingen genomineerd voor eindoverwinning van de prijsvraag Bouwen en Biodiversiteit. Het Wervenpark in Dordrecht en Amstel-Stad Biodivers kregen een speciale vermelding.

Kerckebosch Zeist

Kerckebosch ontwikkelt zich vanuit een ecologische visie. Vanaf het begin van de vernieuwing, 12 jaar geleden, staan natuur en wonen naast elkaar. Een gewaagde keuze van de gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist. Door bestaande natuur in Kerckebosch zoveel mogelijk te bewaren, is extra woonkwaliteit ontstaan. Dit betekent bomen verplanten als het kan, in plaats van kappen. Maar ook kaphout hergebruiken voor speelplekken en bankjes, en overtollig water opvangen en afvoeren via wadi’s en halfdoorlatende materialen. Daarnaast is geïnvesteerd in nieuwe natuur, zoals de aanplant van nieuwe heide in het bosgebied. Het Energieplein in het hart van de wijk is met stroom uit planten, E-bikes en bewegingstegels een proeftuin voor het opwekken van duurzame energie.

Kerckebosch Zeist genomineerd voor Bouwen + Biodiversiteit

Kerckebosch Zeist

Hierdoor is een unieke wijk ontstaan waar bewoners zo vanuit hun voordeur in het bos of op de hei staan. De organische werkwijze maakte het mogelijk om steeds andere oplossingen uit te proberen dan de gebruikelijke. Bijzonder is de rol van het Utrechts Landschap dat eigenaar is van het groen in de wijk. Zij organiseren natuurwerkdagen en excursies om bewoners te enthousiasmeren en betrekken bij het onderhoud van het groen.

Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

Het project Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord moet een voorbeeld worden voor ‘gezonde duurzame verstedelijking’. Indicatoren hierbij waren onder andere  stimuleren van ontmoeting en levendigheid, mogelijk maken van groen in- en rondom het vastgoed en de semi- openbare ruimte, aandacht voor spelen en bewegen, verbinding met de omliggende parken en rekening houden met toekomstige klimaatverandering. Vanuit een contactgroep van omwonenden en toekomstige bewoners zijn aanvullende indicatoren benoemd op gebied van biodiversiteit zoals groen park/plein, diervriendelijk bouwen en het aantrekkelijk maken van het gebied voor vogels.

Kavel Hoogbouw Leidsche Rijn Noord

Prijsvraag Bouwen en Biodiversiteit

Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces, is het van belang dat gemeenten en projectontwikkelaars natuurinclusief bouwen consequent meenemen bij het begin van de planvorming. Om deze ontwikkeling te stimuleren en de impact van natuurinclusief bouwen te vergroten heeft DuurzaamDoor het initiatief genomen voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit, als onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Biodiversiteit (Natuurinclusief bouwen), met o.a. IVN, LNV, Provincie Noord-Holland, AM, Ballast Nedam Development en Wageningen University & Research.

Jury

De jury bestaat uit Erik Pasveer, bouwmeester Gemeente Den Haag, Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft, Jan Fokkema, directeur NEPROM en Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel, voorzitter jury.

De prijsuitreiking vindt plaats op 11 april, als onderdeel van Building Holland (9 t/m 11 april, RAI Amsterdam).

Lees ook:

SELECT Op weg naar de Midden-Europese stad: Leidsche Rijn Centrum

SELECT Levendig stadscentrum: Stedenbouwkundig ontwerp voor Leidsche Rijn Centrum door Jo Coenen Architects & Urbanists

Blog – Duurzaam bouwen? Ook vogels tellen mee

 

Reageer op dit artikel