nieuws

Landschappelijk centrum voor De Groote Wielen

Stedenbouw

Landschappelijk centrum voor De Groote Wielen

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben SVP architectuur en stedenbouw en OKRA landschapsarchitecten een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld voor het nieuwe (winkel)centrum. Uitgangspunt is een toekomstbestendig centrum met veel groen en water als basiskwaliteit. Een plek met woon-, zorg en winkelfuncties met daarnaast ook ruimte voor sport en ontspanning.

Toelichting: SVP Architectuur en Stedenbouw

Het centrum wordt op een duurzame, groene en toekomstbestendige manier ontwikkeld waarbij een deel van het winkelcentrum verborgen ligt onder het landschapspark aan de Groote Wielenplas. De interactie van de functies met het landschap en de beleving van het groen voor zowel bewoners als bezoekers zijn de kwaliteit van het centrum. Sport, spel, ontmoeten en bewegen worden gestimuleerd. Door bijvoorbeeld het brede en actieve pad met sporttoestellen in het park dat onderdeel is van het hardlooprondje Groote Wielenplas. Zo ontstaat een gezonde leefomgeving die bijdraagt aan het geluk en woongenot van inwoners van de wijk.

SVP OKRA De Groote Wielen

Zichtbaar water zuiveren

De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht en alle elementen van de beroemde watermachine van De Groote Wielen komen terug in het centrumplan. De watermachine zorgt ervoor dat het water in De Groote Wielen voortdurend in beweging is en zichzelf zuivert, te denken valt dan aan bovengrondse afwateringspatronen, infiltratievelden, sloten, waterplein en optimaal gebruik van de Groote Wielenplas.

SVP Okra De Groote Wielen Den Bosch

Twee woonbuurten: als vesting en als collectieve tuin

Onderdeel van het centrum zijn twee nieuwe woonbuurten. De compacte woonbuurt ‘de Vesting’ ontleent haar identiteit aan de historie van de Zuidwaterlinie en de Bossche Vesting. Een eeuwenoud landschap met verdedigingslinies, forten en bastions. Deze kenmerken komen ook terug in een aantal bijzondere wooncomplexen die als forten in het park aan de Groote Wielenplas liggen. De andere buurt, het ruim en groen opgezette Tuinenrijk, is de eerste nieuwe woonbuurt waar de toekomstige bewoners in samenspraak met elkaar, ontwerpers en ontwikkelaars de collectieve binnentuinen van de bouwblokken inrichten.

SVP OKRA De Groote Wielen

In 2021 wordt gestart met de bouw van het centrum nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Bij het proces zijn ook ontwikkelaars Heijmans, AM en Rialto nauw betrokken.

Meer over de betrokken architecten

Reageer op dit artikel