artikel

SELECT Stationsgebied Hilversum door De Zwarte Hond en OKRA: Centrum van Het Gooi

Stedenbouw

Door Harm Tilman – Afgelopen twee jaar is door De Zwarte Hond en OKRA gewerkt aan het Stationsgebied Hilversum. Doel van het plan is het station van Hilversum tot volwaardig onderdeel van het centrum te maken. ‘Als je in de huidige situatie aankomt op het station ben je voor je gevoel bijna in het centrum van Hilversum. Wij hebben een plan gemaakt waardoor je ervaart dat je er daadwerkelijk bent’, aldus ontwerper Daan Zandbelt van De Zwarte Hond.

In het stedenbouwkundig plan dat de gemeenteraad van Hilversum vorige maand goedkeurde, is de morfologie van de oorspronkelijke dorpskern doorgetrokken tot het station. Voor het station komt een driehoekig plein te liggen waar straten vanaf de Markt en de hoofdwinkelstraat op uitkomen. In de ogen van de ontwerpers zijn dit straten met reuring waar zich onder meer horeca bevindt.

Stationsgebied in vogelvlucht, ontwerp De Zwarte Hond en OKRA

Blokken met architectonische eenheden

Deze straten snijden blokken of scherven af met binnenhoven. Deze blokken zullen niet in een keer of juist pandsgewijs worden ontwikkeld. In de optiek van de ontwerpers zal ieder blok uit vier tot vijf architectonische eenheden gaan bestaan. De blokken hebben bovendien een vastgelegde hoogte van vier tot maximaal zes lagen. Naast hoogtes en eenheden worden bouwelementen voorgeschreven zoals afgeronde hoeken en wisselende kapvormen.

Zicht vanuit de Schapenkamp in noordelijke richting

Vragen binnenstad

Het is een manier van ontwikkelen die past bij de vragen die op de Hilversumse binnenstad afkomen. Terwijl in grote steden rond stations grote projecten en complexen worden gepland, die in betrekkelijk korte tijd worden neergezet, kiest Hilversum voor een bouwproces dat zich over vele jaren kan uitstrekken. Volgens de verantwoordelijke wethouder moet dit plan over honderd jaar nog goed zijn.

Stedenbouwkundig plan voor Stationsgebied Hilversum, ontwerp De Zwarte Hond en OKRA

Regels

Wat in dit kader samenhang aan de nieuwe bebouwing dient te geven, zijn diverse morfologische en typologische regels. Deze intentie sluit goed aan op de zichtbare kenmerken van dit voorstedelijke landschap. Maar het past ook uitstekend bij een proces waarin op verschillende momenten op vragen van uiteenlopende factoren een antwoord zal moeten worden gegeven.

De bebouwing in het stationsgebied wordt maximaal zes verdiepingen

Voorstad van Amsterdam

Hilversum is in de ogen van Daan Zandbelt te beschouwen als een voorstad van Amsterdam. Het beroemde plan van de Amsterdamse oud-wethouder Salomon Rodrigues de Miranda voor een tuinstad in Het Gooi is hiervan een uitdrukking. De in 1918 opgerichte Nederlandse Seintoestellenfabriek groeide uit tot mediacentrum en bracht de suburbanisatie van dit gebied op gang. Nu hebben veel inwoners van Het Gooi wel een directe relatie met Amsterdam en nauwelijks met Hilversum.

Centrum van Het Gooi

Met dit plan heeft Hilversum de potentie om uit te groeien tot het centrum van Het Gooi. Het idee is dat meer mensen uit Het Gooi Hilversum gaan herontdekken als een prettige verblijfsplek. Door het station tot onderdeel van het centrum te maken, vormt Hilversum weer de hoofdverbinding van Het Gooi met Amsterdam.

Ontwikkelen op waarde

Opvallend is dat in deze ontwikkeling de ‘old school’ benadering is verlaten ten gunste van een benadering waarin kwaliteiten en daarmee locatiewaarde aan de stad worden toegevoegd. Daarmee lijkt in Hilversum een benadering te zijn gekozen die ook voor de Nederlandse stedenbouw relevant is.

Lees ook

 

 

Reageer op dit artikel