artikel

Vijf plannen voor de Bijlmer Bajes in Amsterdam

Stedenbouw

Vijf plannen voor de Bijlmer Bajes in Amsterdam
Bajeskwartier

OMA, LOLA landscape architects en FABRICations wonnen de tender met het ontwerp Bajes Kwartier. Maar er waren vijf consortia die plannen maakten voor de transformatie van de voormalige Bijlmer Bajes in Amsterdam. Wat ontwierpen de andere teams ook alweer?

 

Vreiland door Rijnboutt, Paul de Ruiter Architects en karres+brands

Het plan Vreiland, naar ontwerp van Rijnboutt, Paul de Ruiter Architects en karres+brands, is een integraal plan dat uitgaat van de cultuurhistorie van het Bijlmerbajes complex. De bewerking van de stedenbouwkundige plattegrond betreft een interventie die het voormalige gevangenisterrein bevrijdt van zijn geslotenheid. Kenmerkend is de ruime opzet, met een rijkgeschakeerde variatie aan open en gesloten ruimten georganiseerd langs een centrale as. Lees verder >

Vreiland door Rijnboutt, Paul de Ruiter Architects en karres+brands

 

Parkwijk Bargoen door UNStudio en Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten

Het plan Parkwijk Bargoen is gebaseerd op de humane gedachte achter het oorspronkelijk ontwerp van de voormalige Penitentiaire Inrichting Over-Amstel uit de jaren 70, waar bewoners en gebruikers centraal staan. Tevens wordt vanuit bijna een halve eeuw dominante aanwezigheid van het complex, met het nieuwe ontwerp, een blijvend grootstedelijk gebaar gemaakt naar de omgeving. Kenmerkend onderdeel van het ontwikkelde is het vanuit de ultieme duurzaamheidsgedachte behouden en transformeren van de bestaande zes torens en het Carré-gebouw. Lees verder >

Parkwijk Bargoen door UNStudio en Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten

 

Luchtplaats Amsterdam door KCAP, ZUS, Manuelle Gautrand, en Arup

Het plan Luchtplaats Amsterdam door KCAP, ZUS, Manuelle Gautrand, en Arup en zet in op behoud van het karakteristieke silhouet van zes verspringende torens. De plekken van de torens markeren zes unieke hoven met een gemengd woonprogramma. In de gevangenismuur wordt de zaag gezet. De muren klappen om en leggen verbindingen over de slotgracht naar de omgeving. Daarmee gaat het geïsoleerde complex een vanzelfsprekend onderdeel van de stad uitmaken. Lees verder >

Luchtplaats Amsterdam door KCAP, ZUS, Manuelle Gautrand, en Arup

 

De Weesper door Peak Development, Barcode Architects, CF Møller Architects en Okra

Peak Development, Barcode Architects, CF Møller Architects en Okra landschapsarchitecten richtten zich op een vitale stad. Als gezond verstedelijkingsproject moet De Weesper bijdragen aan de leefbaarheid en de economie van Amsterdam. Het plan verleidt daarom tot meer beweging met de realisatie van goede wandel- en fietspaden en aantrekkelijke plekken voor sport en spel. Door aan te sluiten bij de bijzondere geschiedenis van de Bijlmerbajes ontstaat een uniek leefmilieu. Lees verder >

De Weesper door Peak Development, Barcode Architects, CF Møller Architects en Okra, beeld WAX

 

Bajeskwartier door OMA, LOLA Landscape en FABRICations

Het winnende masterplan is gemaakt door OMA in samenwerking LOLA Landscape en FABFRICations. Het plan kent een diversiteit aan ruimten en gebruik binnen een gebied dat conceptueel gezien gesloten blijft. Daarbij vormen hergebruik van bouwmaterialen en een levendige, autovrije stadswijk met publieke tuinen en pleinen de basis voor de herontwikkeling van de Bijlmerbajes in Amsterdam. Lees verder >

Bajeskwartier door OMA, LOLA Landscape en FABRICations

Bajeskwartier door OMA, LOLA Landscape en FABRICations

 

 

Reageer op dit artikel