artikel

Vijf meest gelezen artikelen stedenbouw

Stedenbouw

Vijf meest gelezen artikelen stedenbouw

Door Harm Tilman – Een belangrijk thema van dit moment is hoe we de duurzame stad van de toekomst vorm kunnen geven. En hoe we tegelijk, ondanks de steeds verdere groei en verdichting, onze steden leefbaar houden. Dit wordt weerspiegeld in de meest gelezen artikelen van afgelopen maand.

Leidsche Rijn Centrum is een van de weinige gebieden in Nederland waarin wordt geëxperimenteerd met het bouwen van een nieuwe stad. Dit proces heeft een bemoedigend resultaat opgeleverd en met optimisme kijken we uit naar het vervolg. Architect en stedenbouwkundige Jo Coenen voegde met Leidsche Rijn Centrum een nieuwe hoofdstuk toe aan zijn imposante stedelijke oeuvre. Afgelopen maand besteedden we in een serie artikelen aandacht aan dit plan dat een hoge mate van programmatische flexibiliteit paart aan een grote kwaliteit van de stedelijke ruimte.

Onder de verstedelijkingsopgave ligt de vraag hoe de steden beter bereikbaar kunnen worden en in hoeverre wordt ingespeeld op het gegeven dat de nieuwe stedelingen steeds vaker de auto laten staan en de voorrang geven aan meer energieke en energiebewuste wijzen van vervoer. Matthijs de Boer ontleedde als een 21 ste eeuwse detective aan de hand van een obscuur krantenartikel de plannen die Rotterdam heeft voor een nieuwe autobrug over of -tunnel onder de Nieuwe Maas.

De Nederlandse stedenbouwkundige Joost van den Hoek woont met zijn gezin in downtown Shanghai op de 22 ste verdieping. Een auto heeft hij niet nodig, binnen een uur kan hij alle plekken in deze regio met 24 miljoen inwoners bereiken. Diensten, producten en speciaalzaken bevinden zich in zijn directe omgeving, hij woont er bovenop. Deze duurzame biotoop zou een lichtend voorbeeld voor onze komende bouwopgave kunnen zijn.

Interessant is het stedelijke debat dat in Den Haag wordt gevoerd over de nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied. Onlangs sprak een groep stedelijke experts zich uit over de plannen die gemeente en ontwikkelaars maken voor hoogbouw in het gebied rondom station Hollands Spoor. Zij vroegen zich af in hoeverre de Laakhaven straks een prettige wijk om te wonen en werken is.

Traditiegetrouw kijken we aan het begin van een jaar altijd voor. Dit jaar schreven we deze vooruitblik over het platteland. De komende tijd gaat het nodige veranderen in de uitgestrekte gebieden rond de grote steden. In deze gebieden ligt bovendien een deel van de oplossing voor de nieuwe woningvraag. Langzaam maar zeker belanden we in een nieuw klimaatregime. De aarde is niet langer de ontvanger van onze handelingen, maar handelt ook zelf.

1. Op weg naar de Midden-Europese stad

Eind vorig jaar is de eerste fase van Leidsche Rijn Centrum opgeleverd. De winkelruimten zijn voor negentig procent verhuurd, alle bovengelegen appartementen zijn verkocht en het project kan worden beschouwd als een groot succes. Minstens zo bijzonder is het proces van totstandkoming. Architectuur speelde in dit proces een bijzondere rol. Bekijk het project

Het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum

2. Geheim: Rijk komt over de brug naar Rotterdam

Het is een schimmig plattegrondje van Rotterdam in de NRC. Om te beginnen paste Rotterdam blijkbaar niet in het vierkantje. Het kan aan de graficus liggen die de krant heeft opgemaakt, maar alleen het oostelijke deel van de stad staat erop. En van de bestaande oeververbindingen ontbreken de Willemsbrug en de Erasmusbrug. Ook de metrotunnel en de spoortunnel staan er niet op. De meer westelijk gelegen Maastunnel, de Beneluxtunnel en de Blankenbergtunnel in aanbouw vallen buiten het kader. Wat zegt dat? Lees verder>>

Erasmusbrug Rotterdam, beeld Shutterstock

Erasmusbrug Rotterdam, beeld Shutterstock

3. Kom maar op met die Verticale Vinex

Hoe en waar in Nederland de komende periode die miljoen nieuwe woningen gebouwd gaan worden weet niemand. Dat de horizontale Vinex, suburbs aan de snelwegafslag, niet herhaald zal worden lijkt iedereen te begrijpen. De simplificatie van het debat tot wel of geen hoogbouw is weinig zinvol: het gaat om het beoogde leef- en woonmilieu. Lees verder>>

Compound downtown Shanghai, beeld Joost van den hoek

Compound downtown Shanghai, beeld Joost van den hoek

4. Gebiedsagenda Den Haag mist integrale stedenbouwkundige structuurvisie

Rond de drie grote stations in Den Haag (Centraal Station, Holland Spoor en Laan van NOI) komen in totaal achttien hoge woontorens. Dat blijkt uit de gebiedsplannen van wethouder Boudewijn Revis. De nieuwe gebiedsagenda mist echter de nodige kracht, zeggen experts. ‘Een integrale visie is zeer gewenst.’ Bekijk het artikel>>

Hoogbouw langs Station HS Den Haag

Hoogbouw langs Station HS Den Haag

5. 2019 – Het jaar van platteland

2019 is met een flinke knal begonnen en traditiegetrouw geeft de Architect een vooruitblik op het komende jaar. Wat kunnen we verwachten in het jaar van het platteland? Lees verder>> 

Office Winhov, Trippenhuis complex Amsterdam, 2015–2018, Tuinzaal

 

Reageer op dit artikel