Project

Woonzorgvoorzieningen Geriatrische Revalidatie Slotervaart

Geen categorie

De opgave betreft een verbouwing van een groot deel van het bestaande verpleeghuis Slotervaart en omvat de realisatie van 66 woon- en verblijfsvoorzieningen voor cliënten in de Geriatrische Revalidatiezorg en de daarbij behorende publieke voorzieningen, behandelvoorzieningen en backoffice.

Woonzorgvoorzieningen Geriatrische Revalidatie Slotervaart

Belangrijk stedenbouwkundig aanleiding is geweest om de hoofdentree te verleggen naar de noordzijde van het gebouw, tevens worden alle bouwdelen dan zo direct mogelijk toegang verschaft. Deze hoofdentree is bereikbaar via een nieuw ingericht en architectonisch onderscheidend voorplein. Een tweede entree, voornamelijk bedoeld als onderdeel van een korte wandelroute voor cliënten rondom het gebouw, is gesitueerd aan de zuidelijke terrashof. Het laden en lossen is gesitueerd in de nabijheid van de huidige hoofdentree aan de Louwesweg.

De woonverblijven zijn ondergebracht in de zuidelijk gelegen vleugel én in het middendeel van het gebouw, verspreid over verschillende bouwlagen. Het bestaande casco is maatgevend geweest voor het ontwerp van de aan de gevel gelegen kamers. In de middenzone van het dubbelcorridor-principe van elke vleugel bevinden zich de sanitaire- en overige ondersteunende voorzieningen. Elke woonlaag heeft één – of meerdere woonkamer-lounges en vormen daarmee het sociale hart van de afdeling. De architectonische uitwerking en inrichting karakteriseren dit beeld.

De publieke voorzieningen en behandelfuncties zijn gelegen op de begane grond, in het middendeel van het gebouw. Een zo groot mogelijke open plattegronduitwerking daar waar mogelijk bewerkstelligt ruimtelijkheid en de toetreding van daglicht tot ver in het interieur. De entreehal en de wachtruimten o.a. dragen hierdoor bij aan de publieke sfeer.

De back-office-functies, bevinden zich eveneens voornamelijk op de begane grond. Het kantoordeel bevindt zich in een open omgeving en werkt op basis van het flexwerkprincipe.

Het gebouw, een complex aan bouwdelen, heeft daar waar delen gewijzigd of zelfs gesloopt moeten worden een grondige wijziging ondergaan. De samenhang tussen de verschillende bouwdelen alsmede de afzonderlijke bouwdelen is op een verantwoorde architectonische wijze tot stand gebracht.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Louwesweg 10
 • Plaats Amsterdam
 • Projecttitel Woonzorgvoorzieningen Geriatrische Revalidatie Slotervaart
 • Projectarchitect(en) Peter Defesche, Geert de Boer, Anja Möltgen
 • Toeleveranciers false
 • Voorlopig ontwerp 01-06-2015
 • Definitief ontwerp 01-06-2015
 • Aanvang bouw 28-08-2015
 • Oplevering 01-06-2015
 • Opdrachtgever Stichting Cordaan
 • Ontwerpbureau OD 205 architectuur bv
Reageer op dit artikel