Project

Woongebouw in Groningen door De Nijl Architecten

Geen categorie

Bij het ontwerpen van een woongebouw lijkt het de mode elke afzonderlijke woning zoveel mogelijk een eigen gezicht te geven. De Nijl Architecten heeft echter voor een benadering gekozen die is te beschouwen als een voortzetting van de modernistische architectuur. De Wijert, een herstructureringswijk in Groningen, hebben ze verrijkt met een stoer woongebouw. De identiteit van de individuele woning heeft daarbij niet de eerste prioriteit.

Woongebouw in Groningen door De Nijl Architecten

Bij aanvang van de herstructurering was De Wijert een naoorlogse wijk met een sterke stedebouwkundige structuur. De kenmerkende stempels hadden een weinig diverse en deels verouderde woningvoorraad. Bovendien was het draagvlak voor de bestaande voorzieningen afgenomen.
Het stedebouwkundig plan dat De Nijl Architecten in het kader van de wijkvernieuwing in de jaren negentig voor De Wijert opstelde, voorzag onder meer in de bouw van verschillende koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen en in een verbetering van de voorzieningen in de omgeving van het wijkcentrum.

Het volledige artikel verscheen eerder in de Architect, nummer 12, 2008, p50-53.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Plaats Groningen
 • Projecttitel Woongebouw in Groningen door De Nijl Architecten
 • Projectarchitect(en) Endry van Velzen en Jos van der Steen
 • Adviseur installaties Adviesbureau Sijperda-Hardy, IJlst
 • Aannemer BAM Woingbouw, Groningen
 • Bouwmanagement Ingenieursbureau Dijkhuis, Groningen
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 10.028 m2 / inhoud 34.409 m3
 • Programma 58 seniorenwonigen, 530 m2 bedrijfsruimte, 44 parkeerplaatsen
 • Voorlopig ontwerp 01-02-2003
 • Definitief ontwerp 01-11-2004
 • Aanvang bouw 01-12-2008
 • Oplevering 01-01-2008
 • Bouwsom inclusief installaties (€) 6.598.000 excl btw
 • Opdrachtgever Nijestee Vastgoed, Groningen
Reageer op dit artikel