Project

Wooncomplex Campus Easy Street in Breda

Geen categorie

Grootschaligheid biedt in het wooncomplex aan de Tuinzigtlaan in Breda veel mogelijkheden.
Havermans : Hielkema architecten realiseerde in samenwerking met Koninklijke Tichelaar Makkum en Enexis een kostbaar gevel- en energiesysteem. Het contact tussen bewoners is niet ten kosten gegaan van de grootschaligheid. In tegendeel: de bewoners hebben het gevoel op een echte campus te wonen.

Wooncomplex Campus Easy Street in Breda

 Campus Easy Street omvat een balkvormig volume dat onderdak biedt aan 200 studenten en een carré volume bestaande uit vier losse bouwdelen met 246 startersappartementen.

Donkere plint

Architect Lode Havermans: “Het stedebouwkundig plan viel samen met de wens vanuit de opdrachtgever de verschillende doelgroepen uit elkaar te trekken. Een doorlopend donker gematerialiseerde plint vormt de visuele schakel tussen de woongebouwen. In deze plint is er ruimte voor installaties, bergingen, ontsluiting en commerciële doeleinden die momenteel nog niet in gebruik zijn genomen. Tussen de gebouwen in verbergen de donkere metalen roosters een parkeervoorziening met daar bovenop een groen verblijfsgebied.”

Keramische vergezichten

De starterswoningen op de koppen van de vier bouwdelen van het carrévolume zijn in de langsrichting georiënteerd. De zijvlakken zijn volledig gesloten en maken een luchtig schouwspel mogelijk. De keramische gevelstenen die in samenwerking met Koninklijke Tichelaar Makkum ontwikkeld zijn, verlopen van een donkerblauw geglazuurde tint naar een lichtgrijze in dertien verschillende tinten over dertien verdiepingen.

Spel van licht

De woningen zijn ontsloten via een galerij gebaseerd op het molenwiekprincipe. Hierbij wisselt per verdieping de positie van de galerij en de buitenruimte ten behoeve van een maximale daglichttoetreding en een maximale afmeting van de buitenruimte. De grote hoogte in de gevel die hierdoor mogelijk is tussen de galerijen in de steegjes tussen de vier bouwdelen geeft met de geglazuurde stenen een spel van zon en licht.

Lode Havermans: “Techniek en ambacht kunnen prachtig samenkomen. De grootschaligheid van Campus Easy Street maakte de kostbare gevel en biomassa centrale mogelijk.”         Fotograaf Rene de Wit

Weerspiegeling

Zoals de starterswoningen in de lucht lijken te verdwijnen, reflecteert de gevel van de studentenwoningen het aangrenzende park. De metalen gevel omhult een flexibel gebouw. De begane grond is vast gestort in beton. De constructie van de tweede en hogere verdiepingen bestaat uit een dragende gevel en een dragende wand, die de corridor begrenst, van kalkzandsteen. De woningscheidende wanden kunnen allen verwijderd worden, waardoor een vrij indeelbare plattegrond mogelijk is.

Biomassa centrale

Al vanaf het begin in het ontwerpproces wilde Havermans : Hielkema architecten het gebouw een duurzame energievoorziening geven. In een studie bleek een WKO-installatie onhaalbaar te zijn. In Campus Easy Street is nu een eigen biomassa centrale in de vorm van een houtpellet verbrandingsoven toegepast. Deze oven bevindt zich in de plint van het carrévolume. Kleine bolletjes samengeperst afvalhout worden verbrand en leveren 1,1 MW aan energie. De verbrandingsgassen verlaten het gebouw via vier grote schoorstenen op het dak. Het verbrandingsproces is zeer schoon en levert vrijwel geen vast afval. Daarnaast is een groot bijkomstig voordeel dat de installatie eigendom blijft van de leverancier. Hierdoor hebben de bewoners  geen extra kosten aan de installatie.

Energiemoment

De projectontwikkelaar van de campus is een samenwerking aangegaan met Enexis. Zij leverde 560 zonnepanelen aan het wooncomplex en maakt ‘Jouwenergiemoment’ mogelijk: een initiatief zuiniger om te gaan met energie.Bewoners worden bewustgemaakt van hun verbruik en hoeven daarnaast niet extra te betalen voor de zonnepanelen. Een dergelijk groot energieplan is in Nederland vrijwel nooit mogelijk, omdat een gebouw niet als energiecentrale mag gaan werken. De grootschaligheid van het project maakt het mogelijk het overschot aan energie binnen een gesloten cyclus te houden.

Ontmoeten

“Tot nu toe zijn er alleen nog positieve geluiden vanuit de bewoners gekomen. Er vinden veel ontmoetingen plaats via de sociale media en buiten de deur, hopelijk binnenkort ook op het sedumdak boven de parkeervoorziening, dat nu aangelegd wordt.” – Lode Havermans

Binnenzijde carrévolume. Fotograaf Rene de Wit

 

 

Ontwerp en realisatie

 • Adres Vijfhagen 1-368
 • Plaats Breda
 • Projecttitel Wooncomplex Campus Easy Street in Breda
 • Projectarchitect(en) Lode Havermans en Abe Hielkema
 • Adviseur installaties Viac, Houten
 • Adviseur akoestiek Peutz, Zoetermeer
 • Aannemer Van Agtmaal, Oudenbosch
 • Bouwmanagement ABT, Antwerpen
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 30.250 m2
 • Netto vloeroppervlakte (m2) 22.750 m2
 • Programma Studentenhuisvesting (120 eenheden ten behoeve van 200 studenten), 246 starterswoningen, gebouwd parkeren (200 plaatsen) en 1500 m2 voor commercieel gebruik
 • Voorlopig ontwerp 01-05-2007
 • Definitief ontwerp 01-09-2008
 • Aanvang bouw 28-02-2013
 • Oplevering 01-12-2012
 • Opdrachtgever Singelveste Allee Wonen, Breda
 • Ontwerpbureau Havermans : Hielkema architecten
Reageer op dit artikel