Project

Winkelcentrum Gelderlandplein Amsterdam door Rijnboutt

Geen categorie

Hoe transformeer je een naoorlogse buurtvoorziening op de schaal van Buitenveldert naar een bestemming die tegemoet komt aan de behoeften van de kosmopolitische Zuidas? Eigenaar Kroonenberg Groep nam het initiatief voor de succesvolle transformatie en riep de hulp in van Rijnboutt. Het nieuwe Gelderlandplein straalt aan de buitenkant uit wat de kwaliteiten binnen zijn.

Winkelcentrum Gelderlandplein Amsterdam door Rijnboutt

Geheel naar de eisen van het hedendaagse winkelen is Gelderlandplein een cross-over van funshoppen en functioneel winkelen, waar de werelden van food, fashion, leisure en horeca elkaar ontmoeten. In het krachtige winkelconcept gaan opvattingen over ‘locatie’ en ‘ontwerp’ hand in hand. Dit geldt zowel op gebiedsniveau voor wat betreft de inpassing van het winkelcentrum in het grotere stedenbouwkundige geheel van Zuidas tot Beethovenstraat, als voor het zorgvuldig gewogen winkelaanbod en de ruimtelijke verdeling daarvan ter plekke. Centraal staat het winkelen als beleving: behalve voor het doen van inkopen is Gelderlandplein een bestemming op zich. Het is er schoon en veilig, het is uitnodigend en stijlvol, en tot in het kleinste detail ademt het kwaliteit, luxe en een on-Nederlands comfort.

Routing

De routing speelt een prominente rol in het ontwerp. Het aantal entrees zijn teruggebracht van vijf naar drie. De overgebleven entrees takken aan op de hoofdassen van het gebied en sluiten qua materialisering aan op de buitenruimte. In de buurt van Gelderlandplein vervangt een lichtglanzende variant de standaard betonnen stoeptegel, is de omgeving gevrijwaard van een teveel aan straatmeubilair en dragen bijzonder vormgegeven lantaarnpalen bij aan het geheel. Het aantal auto’s in het straatbeeld wordt beperkt door optimaal gebruik te maken van de parkeervoorzieningen onder het centrum en in de omgeving.

Afstemming

Het winkelcentrum wordt gekenmerkt door terughoudende, maar zorgvuldig gedetailleerde puien die de rooilijnen van het winkelgebied omschrijven. De luifels, die zijn voorzien van rechthoekige sparingen die het zonlicht filteren, markeren elk van de drie entreezones. Op cruciale hoeken bevinden zich dubbelhoge etalages die ruimte bieden aan een tweede vloer voor grotere winkelunits. Hoogwaardige horeca met terrassen en een hotel zorgen voor levendigheid, ook na sluitingstijd van het winkelcentrum. Materialen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, dissonanten zijn vermeden. Eenmaal binnen, via een van de entrees of met de tapis roulant vanuit de parkeergarage, wordt die indruk bevestigd.

Samenspel

De vloer is van natuursteen; grote, lichtgeaderde tegels in tinten grijs en bruin, onderling verscheiden maar nergens ‘dominant’, zetten de toon voor een palet van antraciet, warme grijzen en kalkwit. De bewegwijzering is rustig en strak. Het teveel aan daglicht in de bestaande passages is door een vernieuwd plafond weggefilterd. Alle techniek (licht, ventilatie, wifi) is opgelost in de donkere zone onder de lichtstraten. De strakke ritmiek van geluidswerende lamellen wordt verzacht door het dag- en kunstlicht, wisselend in samenspel en intensiteit.

Mix tussen binnen en buiten

De bovenlichten van de puien in de nieuwe, dubbelhoge passages bevatten een chroomstalen omlijsting. De omlijsting heeft zijn echo in de buitengevels en zorgt voor een subtiele mix tussen binnen en buiten.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Gelderlandplein
  • Plaats Amsterdam
  • Projecttitel Winkelcentrum Gelderlandplein Amsterdam door Rijnboutt
  • Toeleveranciers false
  • Voorlopig ontwerp 01-01-2008
  • Definitief ontwerp 01-01-2012
  • Aanvang bouw 06-04-2016
  • Oplevering 01-03-2016
  • Opdrachtgever Kroonenberg Groep
  • Ontwerpbureau Rijnboutt
Reageer op dit artikel