Project

Veluvine

Geen categorie

Op de plek waar in het verleden de verffabriek Veluvine stond, is onder dezelfde naam een multifunctionele accommodatie gerealiseerd. Het ontwerp verenigt een zeer divers programma, waaronder een school voor voortgezet onderwijs, sportzalen, een theater, een filmzaal, een bibliotheek, een muziekschool en een regionaal opleidingscentrum, in één gebouw.

Veluvine

Het gekozen concept zorgt ervoor dat het omvangrijke programma op een vanzelfsprekende wijze op de groene plek past. Het gebouw is op te vatten als een dorp in het klein: alle onderdelen liggen aan een centrale ruimte. Door het ontwerp een gelobde structuur te geven grijpen gebouw en het groene, licht glooiende terrein in elkaar. Het parkeren wordt in het glooiende terrein onder het gebouw gerealiseerd en het schoolplein op het dak. Daarmee kan het terrein als een groen landschap worden uitgevoerd. De gekozen materialen en detailleringen, zoals bruinzwart gemengd metselwerk met reliëf, passen bij het landschappelijke karakter van het gebouw. Het ontwerp is op een heldere en systematische wijze opgezet, waardoor alle programmadelen op een vanzelfsprekende wijze samenkomen.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres F.A. Molijnlaan 186
  • Plaats Nunspeet
  • Projecttitel Veluvine
  • Projectarchitect(en) Wilco Scheffer
  • Toeleveranciers false
  • Aanvang bouw 22-12-2011
  • Ontwerpbureau BDG Architecten Ingenieurs
Reageer op dit artikel