Project

Universitair centrum voor bedrijfskunde in Bordeaux, Frankrijk, door Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal

Geen categorie

Met economische woningen zonder compromissen waarin ruimte in overvloed aanwezig is, verwierven de Parijse architecten Anne Lacaton en Jean Philippe Vassal grote bekendheid. Ook in het gebouw voor de faculteit Bedrijfskunde dagen zij de gebruikelijke programma’s uit en stellen ze de gewoontes van de gebruikers ter discussie. Op milieugebied hanteren Lacaton en Vassal de vraag, die zij ook bij andere aspecten van de architectuur voorop stellen: waarom ingewikkeld doen als het eenvoudig kan?

Universitair centrum voor bedrijfskunde in Bordeaux, Frankrijk, door Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal

Na enkele bescheiden gebouwen te hebben gerealiseerd, waaronder een aantal eengezinswoningen, een kleine kantoorflat en een sociaal woningbouwproject, hebben Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal zich langzamerhand een originele architectonische benadering eigen gemaakt. Deze bestaat uit een soort ‘less is more’ dat volledig ten goede komt aan de bewoners: een minimum aan materiaal, kosten en ‘kunstgrepen’, met de bedoeling een maximum aan oppervlakte, ruimtelijke rijkdom en kwaliteit in het gebruik te scheppen. De vraag is of deze ‘kritische’ architectuur, die afwijkt van – en zelfs breekt met – sommige hedendaagse canons, ook kan worden toegepast op ingewikkelde programma’s voor openbare gebouwen. Het eerste grote gebouw dat deze architecten hebben afgeleverd, het Universitair centrum voor bedrijfskunde te Bordeaux, vormt hiervoor een testcase. Dit gebouw toont bijna terloops een werkelijk stedelijke benadering van de architectuur.

Het volledige artikel verscheen eerder in de Architect, nummer 1, 2008, p40-45.

 

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Plaats Bordeaux
  • Projecttitel Universitair centrum voor bedrijfskunde in Bordeaux, Frankrijk, door Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal
  • Landschapsarchitect Cyrille Marlin
  • Bouwmanagement Setec Bâtiment, Parijs; Secotrap, Bordeaux
  • Programma Universitair centrum gebruikt door 2500 studenten. Collegezalen, amfitheaters, restaurant, bibliotheek, plein.
  • Voorlopig ontwerp 01-01-2003
  • Definitief ontwerp 01-01-2004
  • Aanvang bouw 01-01-2008
  • Oplevering 01-01-2007
  • Opdrachtgever Ville de Bordeaux
Reageer op dit artikel