Project

The Grand Hotel in Amsterdam

Geen categorie

Hotel ‘The Grand’ is gehuisvest in het voormalige stadhuis van Amsterdam aan de Oudezijdse Voorburgwal 197. Het hotel maakt deel uit van een complex van zes gebouwen die samen een bouwblok vormen. Het grootste deel van het complex is een Rijksmonument.

The Grand Hotel in Amsterdam

 

 

 

Het complex heeft sinds de 15e eeuw verschillende functies geherbergd, zoals een klooster, een logement, een admiraliteit, een stadhuis en sinds 1992 een hotel. De gebouwen die deel uitmaken van het complex, zijn gebouwd tussen de 17e en het eind van de 20e eeuw en kenmerken zich door verschillende bouwstijlen waaronder het classicisme, neoclassicisme en de Amsterdamse School. Grote delen van het interieur zijn in 1924 verbouwd ten behoeve van het stadhuis.

Door de versplinterde ontstaansgeschiedenis zijn niet alle delen van het gebouw met elkaar verbonden zoals wenselijk is voor een hotel. Een deel van de zalen was niet binnendoor bereikbaar vanuit de keuken, eveneens liet de toegankelijkheid van de duurste kamers en de spa sterk te wensen over.

Na 20 jaar een opfrisbeurt

Na 20 jaar in gebruik te zijn als hotel, behoefte het interieur van kamers en zalen een opfrisbeurt, hierbij is niet alleen de routing van het gebouw verbeterd, maar zijn ook de technische installaties aangepast naar de huidige eisen. Bij het ontwerpen van de nieuwe routing zijn de bestaande structuren zoveel mogelijk gerespecteerd en is er bewust voor gekozen om de grootste ingrepen te doen in de minst waardevolle delen.

 Interieur bibliotheek

Restauratie originele ramen en kozijnen

Alle originele delen van het gebouw zijn gehandhaafd en meegenomen in het interieurontwerp. Alle (grotendeels originele eeuwen oude) ramen en kozijnen zijn gerestaureerd in plaats van vervangen. Er is grondig onderzoek gedaan naar het verder reduceren van energieverlies door het aanpassen van ramen en het plaatsen dubbel glas; een grote en kostbare maar noodzakelijke operatie waar op dit moment met de monumentenzorg naar wordt gekeken voor uitvoerbaarheid.

Door de bouwkundige renovatie van de functies en logistiek is de waarde van het onroerend goed gestegen en functioneel efficiënt gemaakt. Investeringen in de renovatie van de monumentale zalen, gevels, houtwerk, installaties en Princenhof congres (gedeelte) hebben de waarde aantoonbaar verbeterd. (ontwerp interieur SM-design FR)

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Oudezijds Voorburgwal 197
 • Plaats Amsterdam
 • Projecttitel The Grand Hotel in Amsterdam
 • Projectarchitect(en) Neelu Boparai
 • Adviseur installaties DHV Adviseurs
 • Aannemer Ballast-Nedam
 • Interieurarchitect SM-design, Parijs
 • Bouwmanagement Schreuder Groep
 • Toeleveranciers false
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 22.600
 • Netto vloeroppervlakte (m2) -
 • Programma 22660 m2
 • Voorlopig ontwerp 01-12-2006
 • Definitief ontwerp 01-03-2007
 • Aanvang bouw 09-04-2011
 • Oplevering 22-12-2010
 • Opdrachtgever Accor Hotels Benelux, Amsterdam
 • Ontwerpbureau Boparai Associates BV
Reageer op dit artikel