Project

Spilcentrum T Hofke

Geen categorie

Het betreft hier een bijzondere basisschool, want er delen vijf verschillende gebruikersgroepen één gebouw. Deze groepen gebruiken samen de faciliteiten voor onderwijs, zorg, sport en buurtactiviteiten. Het gebouw telt 16 leslokalen, 3 ruimtes voor het kinderdagverblijf, 1 ruimte voor de BSO, 1 ruimte voor de peuterspeelzaal en een gymlokaal.Het gebouw heeft een sociale functie binnen de buurt.

Spilcentrum T Hofke

De grote centrale ruimte in het midden van de school is ontleend aan het oude schoolgebouw en vormt tevens de link waar de verschillende gebruikers van de school elkaar ontmoeten. Dit is letterlijk het verbindingspunt tussen de gebruikers van de linker- en de rechterzijde van het gebouw. Het centrale gedeelte omvat de multifunctionele ruimtes voor algemeen gebruik. 

De ruimtelijke kenmerken van de bestaande school zijn terug te vinden in het nieuwe ontwerp. Bij de ingang naar de hal is een open ruimte gecreëerd met een brede trap naar de eerste verdieping. Een inspringend gedeelte in het midden van het gebouw benadrukt deze hoofdingang. De overgang van buiten naar binnen wordt gemaakt door middel van de hoofdtrap van de school, met allerlei perspectieven en doorsneden. 

We gebruikten het belangrijke beschermde groengebied aan de noordzijde en de monumentale bomen als uitgangspunt bij het ontwerpen van de ramen, die gezet zijn in naar buiten uitlopende houten stijlen. Hierdoor heeft de kijker een gericht zicht op het groen en is het hout van de stijl zichtbaar. 

Het patroon van de bomen en de rieten matten die de bomen momenteel beschermen, vormden de inspiratie voor het ontwerp van de nieuwe gevels. De hoeveelheid hout op de gevels wordt steeds dichter en fraaier richting het beschermde groengebied aan de noordzijde. Het houtwerk in de gevels bestaat uit duurzaam geproduceerd hout (Plato hout, type Fraké). De textuur en verwerkingsrichting van het hout en de bakstenen leggen een link naar de schors van de bomen en de repetitie en structuur van de bomen  in het belangrijke beschermde groengebied.

De hoogte van de ramen verwijst naar de verschillende leeftijdsgroepen: de ramen worden groter naarmate je hoger in het gebouw komt, omdat de oudste kinderen boven les hebben. Hierin komt ook de ontwikkeling van de kinderen tot uiting: hoe ouder ze zijn, hoe groter de ramen in het lokaal waar ze les hebben. De breedte van de ramen is in ieder lokaal anders om de individualiteit van ieder lokaal en ieder kind te benadrukken. Deze verschillen van binnenuit zorgen in iedere ruimte voor een andere ervaring en ander zicht op buiten. De kleurstelling van de vloeren staat in relatie met de onderbouw, middenbouw en bovenbouw en heeft een belangrijke verbinding met de leeftijdsgroepen. Oranje staat voor activiteit, groen staat voor ontwikkeling en blauw staat voor evenwicht, overgang.

Individualiteit en onderwijs gaan ook perfect samen met ruimte. Er zijn overal in het gebouw zichtlijnen aanwezig om op overzichtelijke wijze verbinding te creëren tussen de verschillende leeftijdsgroepen: de kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. De oriëntatie van en het overzicht in het gebouw maken het eenvoudiger voor kinderen om de weg te vinden. Bewegwijzering is dan ook niet nodig. We besloten om buiten de lokalen individuele leerplekken te creëren die in visuele verbinding staan met de lokalen, en deze op de ruime gangen te laten aansluiten. Digitale leerplekken helpen bij de verdieping van het onderwijsprogramma  en in de lokalen wordt ook digitaal lesgegeven. Daarmee is rekening gehouden in verband met daglicht. We besloten om de gangen niet, zoals gebruikelijk in Nederland, te gebruiken om jassen op te hangen, maar om speciale kasten en ruimtes te creëren voor jassen en tassen, zodat er in de gangen een kalme, overzichtelijke sfeer heerst, waar kinderen les krijgen in de digitale leerruimtes die de opdrachtgever graag wilde opnemen in het ontwerp.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Koudenhovenseweg Zuid 202
 • Plaats Eindhoven
 • Projecttitel Spilcentrum T Hofke
 • Projectarchitect(en) Misak Terzibasiyan & Emile van Vugt
 • Toeleveranciers false
 • Programma Brede school
 • Voorlopig ontwerp 01-12-2009
 • Definitief ontwerp 01-12-2010
 • Aanvang bouw 29-08-2014
 • Oplevering 02-09-2013
 • Opdrachtgever SKPO
 • Ontwerpbureau UArchitects
Reageer op dit artikel