Project

Seniorenwooncomplex in Lelystad door KAW

Geen categorie

Uitnodigend, warm en uitdagend: dat zijn de drie kernbegrippen die horen bij het Ivoren Klif. Het gebouw huisvest 24 appartementen voor actieve senioren op een vrijstaande locatie in een van de eerste woonwijken van Lelystad. Het staat naast een gemeentelijk monument en voegt zich daarmee in een reeks van bijzondere gebouwen aan de groene as. Het complex biedt volop ruimte voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten.

Seniorenwooncomplex in Lelystad door KAW

De Zuiderzeewijk wordt gekenmerkt door een stedelijk karakter en bijzondere architectuur. Met de bouw van het Ivoren Klif wil het karakter van het naastgelegen monument het Rode Klif versterken, waardoor de identiteit van de Zuiderzeewijk tegelijk ook een boost krijgt. Het ontwerpconcept sluit hierbij aan door de toepassing van een plint en sculpturale vormen. Het Ivoren Klif sluit het binnenterrein van het Rode Klif af en zorgt daarmee voor een flinke verbetering van de verblijfskwaliteit.

Scheiding wonen en zorg

In het woongebouw zijn 24 ruime appartementen voor senioren opgenomen en een collectieve ruimte voor gezamenlijke activiteiten en ontmoeting. Hierdoor voelen de senioren zich snel thuis en  leggen ze gemakkelijk contact. Opdrachtgever Centrada reageert met dit nieuwe woongebouw op de huidige scheiding van wonen en zorg: het gebouw is zodanig ingericht dat er makkelijk ingehuurde zorg verleend kan worden zonder dat dit ten koste gaat van het woonklimaat.

Architectuur

De oorspronkelijke architectuur in Lelystad is gebaseerd op de principes van het Nieuwe Bouwen; functioneel en met de kernbegrippen licht, lucht en ruimte. In Lelystad zorgde dit voor een zakelijke en vrij sobere architectuur. Voor het woongebouw het Ivoren Klif hanteert KAW dezelfde principes voor de gevelcompositie en de architectonische taal, maar dan wel in een rijkere, meer plastischer en moderne variant. Zo wordt het een uitnodigend, modern, warm gebouw die de doelgroep van senioren aanspreekt en de architectonische kwaliteit van de omgeving een positieve impuls geeft.

Design Build

Samen met Geveke Bouw doorliep KAW een kort maar zeer intensief ontwerp- en uitwerkproces. Daarbij is eerst gezamenlijk de vraag geanalyseerd en zijn de mogelijkheden verkend. Vervolgens is het model in BIM gezet om op een efficiënte manier samen een functioneel gebouw te ontwerpen. Dit snelkookpan-proces zorgde ervoor dat het gehele traject van ontwerpen, detailleren, omgevingsvergunningen aanvragen, bouwen en opleveren binnen één jaar is afgerond. KAW verzorgde hierbij de stedebouwkundige inpassing, maakte het architectonisch ontwerp, verzorgde de aanvraag van de omgevingsvergunning. Vervolgens maakte ze de uitvoeringstekeningen en verzorgde de esthetische bouwbegeleiding. De terreininrichting werd samen met de bewoners ontworpen.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Zuiderzeelaan
  • Plaats Lelystad
  • Projecttitel Seniorenwooncomplex in Lelystad door KAW
  • Projectarchitect(en) Beatrice Montesano
  • Toeleveranciers false
  • Bruto vloeroppervlakte (m2) 3520 m2
  • Aanvang bouw 08-07-2015
  • Bouwsom exclusief installaties (€) € 2.169.000,- ex. btw
  • Opdrachtgever Geveke Bouw b.v., Eelde. Afnemer gebouw: Woonstichting Centrada
  • Ontwerpbureau KAW
Reageer op dit artikel