Project

Restauratie Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

Geen categorie

De Openluchtschool in Amsterdam door Jan Duiker geldt als schoolvoorbeeld van Het Nieuwe Bouwen. Anno 2010 voldeed de school niet meer aan de eisen op het gebied van onderwijs, binnenklimaat, ventilatie en comfort. Ook was er sprake van achterstallig onderhoud en (bouw)technische gebreken. Het was daarnaast de wens om de monumentale kwaliteiten van de school weer zoveel mogelijk zichtbaar te maken, ook in het interieur.

Restauratie Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

Wessel de Jonge Architecten kreeg de opdracht om het gebouw binnen beperkte financiële kaders bouwtechnisch te restaureren en het binnenklimaat te verbeteren.

De school werd in 1930 gesticht met het idee dat ook gezonde kinderen baat hebben bij lessen in de buitenlucht. Onderdeel van het complex is een poortgebouw uit 1932 dat toegang geeft tot het terrein. In de loop van de tijd zijn er diverse verbouwingen geweest. In 1955 zijn de gebouwen zorgvuldig gerenoveerd door architect Auke Komter, die voor Duiker gewerkt heeft. Sinds 1985 is het gebouw een Rijksmonument. Bij deze renovatie is de keuze gemaakt om de buitenkant te restaureren naar de renovatie van Komter uit 1955 en het interieur te inspireren op de oorspronkelijke ideeën van Duiker.

Herverdeling functies

Een aantal programmatische scenario’s voor mogelijke herverdelingen van functies is opgesteld om het gebrek aan ruimte en functies op te lossen, zoals een mediatheek en individuele studieplekken. Het kinderdagverblijf is uitgeplaatst en het handvaardigheidonderwijs wordt aangeboden in de klaslokalen zelf. Hierdoor is op de begane grond ruimte gecreëerd voor mediatheek, een spreekkamer, de lerarenkamer en de administratie, die voorheen samen in één (voormalig) leslokaal waren ondergebracht. Ruimte voor studieplekken is gevonden door een transparante glazen studieruimte in de buitenlokalen te realiseren, nagenoeg onzichtbaar vanaf het schoolplein.

Dun dubbelglas

De glasgevels zijn na renovatie voorzien van een dun dubbelglaspakket dat met een vernieuwde verwarmingsinstallatie voor het comfort in de winter zorgt. Het binnenklimaat is volgens de Frisse Scholen norm verbeterd door het aanbrengen van een gebalanceerde mechanische ventilatie met warmteterugwinning.

De restauratie bestond verder uit betonherstel, het compleet vernieuwen van toiletgroepen en vervanging van nagenoeg alle binnenafwerkingen waarbij historische afwerkingen en kleuren grotendeels zijn hersteld. Daarnaast zijn alle lokalen voorzien van state-of-the-art datatechnologie en digitale schoolborden.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Cliostraat 40
 • Plaats Amsterdam
 • Projecttitel Restauratie Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind
 • Projectarchitect(en) Wessel de Jonge, Sander Nelissen
 • Adviseur installaties DGMR
 • Aannemer Bouwbedrijf Jan Vet
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) 1328 m2 BVO
 • Netto vloeroppervlakte (m2) 1150 m2 GO
 • Voorlopig ontwerp 01-06-2009
 • Definitief ontwerp 01-10-2009
 • Aanvang bouw 30-05-2011
 • Oplevering 01-12-2010
 • Bouwsom inclusief installaties (€) 3.200.000 incl BTW
 • Opdrachtgever Bestuur Openluchtscholen
 • Ontwerpbureau Jan Duiker/ Wessel de Jonge architecten
Reageer op dit artikel