Project

Project van de Dag: Cortinghborg in Groningen door Diederendirrix

Geen categorie

In Groningen ontwierp diederendirrix, binnen het door hun opgestelde stedebouwkundige plan, het langgerekte woongebouw Cortinghborg. Het gebouw heeft een lengte van bijna 400 meter. Aan de westzijde rijst een markante toren van 50 meter hoog op. De oostzijde krijgt accent door een 70 meter hoge toren die in een later stadium wordt toegevoegd.

Project van de Dag: Cortinghborg in Groningen door Diederendirrix

Het woongebouw Cortinghborg is ontwikkeld in een design- en buildstructuur. Door opdrachtgever, architect, installatie adviseur en aannemer werd duurzaamheid vanaf het begin af aan integraal geïntegreerd in het ontwerp.  Door de opdrachtgever werd er zelfs een energiebedrijf opgericht ten behoeve van het gebouw en zijn huurders. Het gebouw is zeer compact ontworpen met flexibel indeelbare appartementen en ruime balkons met overstekken op het zuiden. De bouwtijd kon worden gereduceerd door het toepassen van geprefabriceerde gevelelementen waardoor  tijdens de bouwfase de overlast naar de wijk zo klein mogelijk gehouden kon worden. Door het toepassen van prefab beton elementen, aluminiumkozijnen en gemodificeerd vuren is het gebouw nagenoeg onderhoudsvrij. Het woongebouw is uiterst energiezuinig door het toepassen van warmte-koude opslag  in de bodem, zonnecollectoren (600 m2), zonnepanelen (200 m2) en een WTW-installatie. Door de beton tunnelbouw in combinatie met prefab gevelelementen  (Rc = 5,0 m2K/W) wordt een zeer hoge isolatiewaarde geleverd. Met een innovatief ophangsysteem voor de prefab balkon- en galerijplaten heeft men steigerloos kunnen bouwen. De tactiele architectuur zorgt voor een levendige sfeer en een hoge belevingswaarde. Het woongebouw heeft grote onderdoorgangen, bekleed met hout, die enerzijds de entrees markeren en anderzijds de twee zijden van het gebouw met elkaar verbinden.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Zuilen
  • Plaats Groningen
  • Projecttitel Project van de Dag: Cortinghborg in Groningen door Diederendirrix
  • Projectarchitect(en) de heer P.J.R. Diederen
  • Toeleveranciers false
  • Programma Hoogbouw: 16-laags woongebouw met 60 appartementen, laagbouw: 3-, 4- en 5- laags woongebouw met 109 appartementen
  • Aanvang bouw 17-02-2015
  • Oplevering 01-02-2014
  • Opdrachtgever De Huismeesters
  • Ontwerpbureau diederendirrix architecten
Reageer op dit artikel