Project

Piet Soerplein Havelte – NOHNIK architecture & landscapes

Stedenbouw

NOHNIK architecture and landscapes ontwikkelde samen met bewoners en deskundigen van de opdrachtgever, de gemeente Westerveld, in een intensief participatietraject een plan voor de herinrichting van het Piet Soerplein in Havelte.

Toelichting NOHNIK architecture & landscapes – Met het plan heeft de verblijfskwaliteit van het plein een stevige impuls gekregen. De Dorpsstraat, die lange tijd het plein doorsneed, is naar de westzijde verlegd waardoor de centrale pleinruimte vergroot kon worden. Het autoverkeer is daardoor meer te gast en gebruikt vooral de randen van het plein. Midden op het plein is een ruime en luwe verblijfsplek ontstaan, omzoomd door een stevige groene ‘kraag’. Deze groene kraag bestaat uit licht glooiende grondlichamen met natuurlijke beplanting van eikvarens en grassen welke verwijzen naar het stuwwallen-landschap van de Havelterberg.

Beeld Nadine van den Berg

Een divers bomensortiment zorgt voor een gevarieerd beeld door de seizoenen heen. De glooiingen worden begrensd door een natuurstenen zitrand die een informele tribune aan het plein vormt. Hierdoor zijn prettige verblijfsplekken ontstaan en zijn er mogelijkheden voor het organiseren van kleinschalige evenementen. Ook bij de winkels is de openbare ruimte sterk vergroend en zijn bijvoorbeeld bestaande terrassen vergroot. Naast de beplanting dagen de royale houten banken bij aan het uitnodigende karakter van de diverse verblijfsgebieden.

Beeld NOHNIK Architecture & Landscapes

Beeld Nadine van den Berg

De vloer van het plein heeft een afwijkende materialisering ten opzichte van de naastgelegen wegen gekregen. Dit om het onderscheid tussen voetgangersgebieden en verkeersgebieden te verduidelijken. In de pleinvloer is daarnaast een bijzonder accent aangebracht. Hierin is de historische vliegroute (Amsterdam – Batavia in 1933) van luchtvaartpionier Piet Soer in de vorm van een lijn in de verharding leesbaar gemaakt. Op de lijn zijn bij alle plaatsen waar destijds een tussenlanding werd gemaakt speciale messing markeringsplaten aangebracht. Daarmee heeft de cultuurhistorische betekenis van het plein nadrukkelijker aandacht gekregen. De lijn vormt tegelijk de belangrijkste afwatering voor het plein.

Beeld Nadine van den Berg

Bij de herinrichting van het plein is bewust gekozen voor een uitstraling die past bij de modernere bebouwing op en rond het plein, als contrast met de historische brink elders in het dorp. Met de herinrichting van het Piet Soerplein heeft Havelte een aantrekkelijk dorpshart voor bewoners en bezoekers gekregen en vormt het plein een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Het plein is daarnaast volledig klimaatadaptief gemaakt door een gescheiden rioolstelsel aan te leggen zodat wateroverlast wordt voorkomen. Maar liefst 50 nieuwe bomen zorgen daarnaast voor prettige schaduwrijke plekken en een grote variëteit aan vaste planten draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Plaats Havelte
 • Projecttitel Piet Soerplein
 • Netto vloeroppervlakte (m2) 11.500 m2
 • Programma vernieuwing openbaar plein
 • Voorlopig ontwerp 2017
 • Oplevering mei 2019
 • Opdrachtgever Gemeente Westerveld
 • Ontwerpbureau NOHNIK architecture & landscapes
 • Partners Dorpsgemeenschap Havelte, Citeg
 • Fotografie Nadine van den Berg
 • Beeld bovenaanzicht NOHNIK architecture and landscapes
Reageer op dit artikel