Project

Panorama West

Geen categorie

Een leegstaande kantoorverdieping is door temp. getransformeerd tot open werklandschap waarbij thema´��s als recycling, herinterpretatie en flexibiliteit een rol spelen. Dit doen zij aan de hand van het instrumentarium in het door hun zelf geschreven handboek ´��de Flexibele Stad -�� oplossingen voor leegstand en krimp’��. Het resultaat is een onverwacht ruimtelijk, zinnenprikkelend werklandschap voor de netwerkende, zelfstandig ondernemer van nu.

Panorama West

Het project illustreert goed hoe een architect uit zijn “klassieke” rol kan treden om te komen tot een eigentijdse, geslaagde projectrealisatie.

Met een zelfgemaakte leegstandskaart benadert de architect Amsterdamse vastgoedeigenaren. De eigenaar van een gedeeltelijk leegstaand voormalig stadsdeelkantoor laat zich overtuigen en vraagt het bureau om een plan.

Voorgesteld wordt om een verlaten, hokkerige kantoorverdieping om te vormen tot een open werklandschap voor zelfstandig ondernemers. De ruimte wordt door collectieve voorzieningen opgedeeld in kleinere open ruimten. Gezien het beperkte budget en het streven naar duurzaamheid worden veel materialen hergebruikt.

De architect stelt, vanwege het fraaie uitzicht de naam “Panorama West” voor, zet een PR campagne op en zoekt bruikbare samenwerkingsverbanden. Het honorarium wordt uitgekeerd in de vorm van werkplekken.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel Panorama West
  • Projectarchitect(en) Tom Bergevoet
  • Toeleveranciers false
  • Voorlopig ontwerp 30-08-2014
  • Definitief ontwerp 30-08-2014
  • Aanvang bouw 29-08-2014
  • Oplevering 08-09-2014
  • Ontwerpbureau temp.
Reageer op dit artikel